КРЪГЛА МАСА В ПАМЕТ НА ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА И СВЕТЛОЗАР ИГОВ НА ТЕМА "ЗОНИ НА (НЕ)СВОБОДАТА"

БЪЛГАРСКОТО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК:

ЗОНИ НА (НЕ)СВОБОДАТА

Кръгла маса в памет на Елка Константинова и Светлозар Игов

15.12.2023

Институт за литература при БАН, Голям салон

ПРОГРАМА:

9.00 – 9.30. Откриване

Водещ: Александра Антонова

9.00 – 9.30. Михаил Неделчев. 

Елка Константинова с нейното рвение за култура в политиката. 

Светлозар Игов в Четворката млади „критици структуралисти“ 

9.30 – 9.45. Радка Пенчева. Приятелство и уважение

9.45. – 10.00. Пенка Ватова. Жената литературовед – литературовед „в панталони“. Памет за Сабина Беляева

10.00 – 10.15. Дора Колева. Блага Димитрова: политиката – дълг и отговорност

10.15. – 10.30. Светлана Стойчева. Рецепцията на производствената тема в десетилетието след 1944 г. като скрита критическа стратегия (Елка Константинова и Кръстьо Куюмджиев)

10.30. – 10.45. Елена Борисова. Коя фантастика е в криза?

10.45. – 11.00. Мариета Иванова-Гиргинова. Метаморфозите на една пиеса. „Еленово царство на Г. Райчев“  в модерната „игра“ на жанровете

11.00.  – 11.15. Дискусия и почивка

11.15. – 11.30. Антония Велкова-Гайдаржиева. За „История на българската литература“ от Светлозар Игов. (По)забравени сюжети

11.30. – 11.45. Мая Горчева. За Светлозар-Иговия „копнеж по хармонията на морето“

11.45. – 12.00. Юлиан Жилиев. Парадоксът на критическата оценка в творчеството на Светлозар Игов

12.00 – 12.15. Петър Трендафилов. Литературният критик като критик на политиката: д-р Кр. Кръстев

12.15. – 12.30. Хюсеин Мевсим. Чудомир и Иво Андрич в Бурса: наяве и насън (онлайн)

12.30. – 12.45. Мира Душкова. „Литературата е моята страст“. Ролята на професор 

Светлозар Игов в осмислянето на художественото дело на Иво Андрич (онлайн)

12.45. – 13.00. Евдокия Борисова. Българската литературна поетика след 1970. Случаят Светлозар Игов

13.00 – 13.15. Петър Михайлов. Историческият път на Светлозар Игов от „Високо при извора“ до „Елените“

13.15 – 13.30. Антоанета Алипиева. „Призори“ от Светлозар Игов – безкрайното въже на духа

13.30. – 14.00. Дискусия и почивка

Водещ: Иван Христов

14.00. – 14.15. Галина Димитрова. Свободата на „невръстното слово“ в разказите на Красимир Димовски от сборника „Момичето, което предсказваше миналото“

14.15. – 14.30. Пламен Антов. Власт, глас и съгласие

14.30. – 14.45. Виолета Русева. Поезията: битие на свободата (Александър Геров, Иван Пейчев)

14.45. – 15.00. Илияна Бенина, Никола Бенин. Митологемата „свобода“ в поезията за деца в несвободния свят на комунизма в България

15.00. – 15.15. Петър Хаджинаков. Драматургията на Георги Марков като алтернатива на свободата на личността в тоталитарната държава

15.15. – 15.30. Дечка Чавдарова. Идеологемата „братска дружба“ и изследването на българо-руските литературни връзки  у нас през втората половина на ХХ век

15.30. – 15.45. Емил Димитров. Писма до вожда: две истории от края на 40-те - началото на 50-те г. на ХХ в.

15.45. – 16.00. Георги Янев. За един несъстоял се естетически скандал. На Светлозар Игов – опитомителят на литератури

16.00 – 16.15. Дискусия и почивка

16.15. – 16.30. Надежда Стоянова. Списание „Деца, изкуство, книги“. Формиране на читателя

16.30. – 16.45. Ана Костадинова. Един белетрист и един поет в (не)свободната детска литература от втората половина на ХХ век

16.45. – 17.00. Росица Чернокожева. Детството – свобода и несвобода. „Градината на чичо Блум“ от Боян Биолчев

17.00. – 17.15. Боряна Владимирова. Ролята на жената в поезията на Виргиния Захариева, Мирела Иванова и Миглена Николчина

17.15. – 17.30. Бистра Величкова. От журналистика към литература

17.30. – 17.45. Иван Христов. Рувим Маркъм – от Самоков до Вашингтон

17.45. – 18.00. Александра Антонова. Елка Константинова и Георги-Караславовите разкази за деца

Дискусия и закриване