Публичната лекция на д-р Чавдар Парушев, на тема „Срещучовешкото: антиутопичният жанр в литературата през ХХ век”.

Секцията по теория на литературата на ИЛ – БАН има удоволствието да ви покани на публичната лекция на д-р Чавдар Парушев, която е и поредна сбирка на семинара „Методологически проблеми на литературознанието“. Темата е „Срещучовешкото: антиутопичният жанр в литературата през ХХ век”

Дата: 02.03.2024 (събота).
Час: 13:30. 
Място: Голям салон в Института за литература, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17.

Работата на Чавдар Парушев по тази тема е довела и до създаването на книга със същото заглавие, която обаче задава само общата насока на лекцията и разговора.

Заповядайте!