Публична лекция на тема "Провинциално и тесногръдо според Радомир Константинович"

Секцията по теория на литературата ви кани на публичната лекция на д-р Станимир Панайотов, която е и поредна сбирка на семинара „Методологически проблеми на литературознанието”. Темата е „Провинциално и тесногръдо според Радомир Константинович”. Предвиден е онлайн стрийминг на страницата на Института.

Дата: 14.03.2024.

Час: 13:00.

Място: 9-и етаж в Института за литература, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17.

Заповядайте!