Публичната лекция на гл. ас. д-р Георги Илиев на тема: "Диалектически понятия за природа преди Хегел"

Проект „Литература и природа Български литературни и литературоведски интерпретации“ (договор с ФНИ № КП-06-Н60/13 от 3.12.2021)

Уважаеми колеги, Екипът на проект „Литература и природа. Български литературни и литературоведски интерпретации” има удоволствието да ви покани на публичната лекция на гл. ас. д-р Георги Илиев, озаглавена „Диалектически понятия за природа преди Хегел“. Лекцията ще се проведе в Малкия салон на Института за литература на 30.04 (вторник) от 13:00 часа (бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17).

2147.jpg

 

Георги Илиев защитава докторска степен през 2017 г. в секция „Теория на литературата“ с дисертацията си на тема „Отношението между епистемология и етика в литературната теория след Франкфуртската школа (Връзката между епистемологията и етиката в литературната теория след Франкфуртската школа)“. Научните му интереси са най-вече в областта на критическата и политическата теория. Заповядайте!