Първа национална научна конференция с международно участие за студенти, млади учени, докторанти и постдокторанти на тема: "ОБРАЗЪТ НА ЖЕНАТА В ЛИТЕРАТУРАТА"

ПОКАНА
от
Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“
и
Института за литература при БАН

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Първата национална научна конференция с международно участие за студенти, млади учени, докторанти и постдокторанти на тема:

ОБРАЗЪТ НА ЖЕНАТА В ЛИТЕРАТУРАТА

Форумът ще се проведе на 19 и 20 юни 2024 г. в Големия салон на Института за литература (бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, партер).

Конференцията предвижда следните тематични области:

Жената и нейните социални роли (майка, мащеха, дъщеря, работеща жена и др.)
Жената в превода
Жената в политиката
Жената в образованието
Жената в митологията
Жената в историята
Жената във фолклора
Жената във фантастиката
Жената като творец

Времетраене на докладите – 15 минути
Не се предвижда такса за участие.
Докладите ще бъдат публикувани в сборник с научно рецензиране.
Заявките си, съдържащи заглавие на доклада, имена, позиция/степен, институция, кратко биографично представяне и резюме (до 300 думи), изпращайте на имейл адрес: women.image.in.literature@gmail.com до 09 юни 2024 г.

Програмата за конференцията ще бъде изпратена до 14 юни 2024 г.

Организатори:
гл. ас. д-р Радея Гешева, гл. ас. д-р Илияна Чалъкова, гл. ас. д-р Мартин Димитров,
гл. ас. д-р Елена Борисова, гл. ас. д-р Виолета Вичева, докт. Милена Сахакян

Конференцията се провежда в рамките на изследователски проект „Образът на жената в литературата“,
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (договор № 80-10-184/22.4.2024 г.)