Конкурс за присъждане на наградата „ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“ 2024

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН 

и 

ПОЛСКИЯТ ИНСТИТУТ В СОФИЯ

обявяват конкурс за присъждане на наградата 

ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

за перспективни български изследователи и утвърждаващи се български преводачи    
 

 1. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“, учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София през 2017 година, се присъжда в две категории:

 • на перспективни български изследователи за принос към изучаването и популяризирането на полската литература и култура у нас;

 • на утвърждаващи се български преводачи за значителни постижения в областта на научния и художествения превод на полски автори на български език.

 1. В конкурса могат да участват перспективни български изследователи полонисти (с до една авторска книга на български език) и утвърждаващи се български преводачи на художествена литература и хуманитаристика от полски (с до три издадени преводни книги), независимо от местоживеенето им.

 2. Мотивирани предложения за награждаване могат да правят академични и творчески институции, както и отделни лица.

 3. Предложенията за награждаване се изпращат за обсъждане в Института за литература към БАН и Полския институт в София на имейл адрес nagradavsmohovska@gmail.com

 4. Всяко предложение за награждаване трябва да съдържа:

 • творческо СV на български език на номинирания с доказателства за постижения в областта на полско-българските културни отношения, подадено от него/нея на имейл адрес nagradavsmohovska@gmail.com,

 • аргументирано предложение на български език от специалист в съответната област, подадени лично от препоръчителя на имейл адрес nagradavsmohovska@gmail.com с уточнение за коя категория е номинацията,

 • по преценка – други документи на български език, доказващи приноса на кандидата.

 

 1. При оценка на постиженията на кандидата се взема под внимание качеството на научните и/или научно-приложните постижения, както и приносите и отражението им в културата на двете страни.

 2. Наградата се връчва във връзка с Деня на независимостта на Полша – 11 ноември. 

 3. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ представлява статуетка и почетна грамота, която удостоверява датата и повода, по който е присъдена.

 4. Краен срок за подаване на документи: 20 август 2024 г.

 5. За допълнителна информация: nagradavsmohovska@gmail.com – Институт за литература към БАН.