"Европолис" на Жан Барт (Еугенио Ботез) и "Санта Есперанса" на Ака Морчиладзе: на какви основания и защо да ги сравнявам и какво да им сравнявам?"

Уважаеми колеги,

Каним ви на публичната лекция на Йордан Люцканов, която е и поредна сбирка на семинара „Методологически проблеми на литературознанието”, организиран от секция Tеория на литературата. Заглавието е "Европолис" на Жан Барт (Еугенио Ботез) и "Санта Есперанса" на Ака Морчиладзе: на какви основания и защо да ги сравнявам и какво да им сравнявам?"

Дата: 04.07.2024 г.

Време: 12:30 – 14:15

Място: Малък салон в Института за литература, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17