СЕМИНАР НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА – БАН ПО ННП „РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“

МЕЖДУ ЛИТЕРАТУРИТЕ“ 

11.07.2024 (четвъртък) от 12:30 ч.

Институт за литература – БАН, ет. 9, конферентна зала

Участници: проф. д-р Хюсеин Мевсим (Анкарски университет, Турция), н.с. д-р Якуб Микулецки (Славянски институт – Чешка академия на науките, Чехия), доц. д-р Георги Господинов и доц. д-р Елка Димитрова (ИЛ – БАН), учени от Института за литература 

Програма:

1. Представяне на проекта на н.с. д-р Якуб Микулецки „Българската емигрантска литература (1944 – 1989)“. Публична лекция.

2. Представяне на проекта на проф. д-р Хюсеин Мевсим „Българско-турски литературни връзки“. Публична лекция.

3. Представяне на работата по проекта на ИЛ – БАН „Острови на неблажените“ и обсъждане на две негови теми: „Етническият остров“ и „Емигрантският остров“ (Елка Димитрова, Георги Господинов, Хюсеин Мевсим, Якуб Микулецки).

Проф. д-р Хюсеин Мевсим и н.с. д-р Якуб Микулецки са утвърдени учени на академично пребиваване в Института за литература по ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.