асистент Елица Попова

Елица Попова е италианист, асистент в Института за литература към Българска академия на науките от 2022 г., преводач на художествена литература от италиански, каталонски и испански езици. Тя е докторант в програма „Сравнителни романски езици и литератури“ към Автономния барселонски университет, с дисертация на тема „Превод и рецепция на поезията на италианския поет Еудженио Монтале в България“ с научен ръководител Габриела Гаванин-Каподжани. Преподавала е италиански език и италианска литература в Барселонския университет и Университета в Кънектикът. Специализира в областта на съвременната италианска поезия и влиянието ѝ върху българската поезия на XX век с особено внимание върху творчеството на Атанас Далчев и неговата литературно-критическа мисъл в контекста на западноевропейската и американската поетическа традиция (по дирите на „метафизиката, боравеща с конкретното“). Занимава се със сравнително литературознание през призмата на превода и потенциала на превода като своеобразен барометър за степента и естеството на рецепция на даден автор. С отправна точка традицията на италианската литературна критика, особено място в научно-изследователските ѝ търсения заема въпросът за тежестта на литературно-критическия прочит като посредник в превода на поезия. Интересува се от свързаността/взаимоотношението на литературата с други изкуства, в частност с фотографията.

Избрани публикации и участия в конференции:

  • L’(ir)riconoscibilità del mito nella traduzione di testi poetici. La casa dei doganieri, di Eugenio Montale in bulgaro [(Не)разпознаваемостта на мита в превода на поезия. La casa dei doganieri, на Еудженио Монтале на български], в “Translitterae / Tempi e spazi della traduzione letteraria”, стр.83-107, Palermo University Press, 2022
  • Traduzione etica. Un caso particolare: l’italiano poetico di Montale al bulgaro [Етика на превода. Поетическият италиански на Монтале на български], в “Italiano y español Estudios de traducción, lingüística contrastiva y didáctica”, стр.211-220, Peter Lang, 2020
  • 7o CONGRESO INTERNACIONAL ENTRECULTURAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN La importancia de la interdisciplinariedad en los Estudios de Traducción Entreculturas: Ah! Sunflower [W.Blake], Portami il girasole [E.Montale], Донес ми слънчогледа [A.Dalchev] o traducción y lectura de un tema ontológico [Между култури: „Ah! Sunflower” (У.Блейк), “Portami il girasole” (Е.Монтале), „Донес ми слънчогледа“ (А.Далчев) или превод и интерпретация на един онтологичен мотив], 2019
  • Primo Convegno internazionale biennale di Studi su EUGENIO MONTALE Glosse sulla traduzione e sulla recezione di Eugenio Montale in Bulgaria [Критични бележки за превода и рецепцията на Еудженио Монтале в България], Католически университет, Милано 2018

Рецензии на испански преводи на италианска поезия:

  • Eugenio Montale, Las ocasiones, trad. Carlos Vitale, за "Quaderns d'Italià", списание за каталонска италианистика, бр. 12, 2007г., стр.167-170 
    - Guido Gozzano, Poemas, trad. Carlos Pujol, за "Quaderns d'Italià", списание за каталонска италианистика", бр. 8/9, стр..257-259, 2003г. 
    Sandro Penna, Algo de fiebre, trad. Luis Antonio de Villena, за "Quaderns d'Italià", списание за каталонска италианистика, бр.7, стр.241- 245, 2002г.