Доц. Пенка Ватова, директор на Института за литература при Българската академия на науките: От хуманитаристиката не се печели, тя се измерва в духовни стойности