Лабораторията "Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)" се открива в Института за литература при БАН

Председателят на Българската академия на науките (БАН) акад. Юлиан Ревалски ще открие утре Лабораторията "Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)" в 13:30 часа, в сградата на Института за литература (ИЛ), на бул. "Шипченски проход" 52, блок 17. Това съобщиха от Института за литература.

Лабораторията се изгражда през последните пет месеца в изпълнение на проекта "Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ", финансиран от ОКомпонент за изображениеперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Институтът за литература е партньор по проекта, който се изпълнява от консорциум от дванадесет водещи образователни и научни организации. Дейността им е ориентирана към управлението и опазването на българското културно наследство, управлението на защитени местности и опазването на околната среда, развитието на регионите, образованието, различни икономически сектори от креативните и рекреативните индустрии, развитието на библиотечното, музейното и архивното дело, изкуствата и други.

Лабораторията включва учебна и компютърна зала, зала за дигитализация, архивохранилище и книгохранилище с над 20 технически оборудвани работни места. Тя представлява модерна материална и техническа база за изпълнение на научната програма "Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)", с която екипът на Института за литература, ръководен от доц. д-р Пенка Ватова, директор на ИЛ, и проф. д.н. Ана Стойкова, заместник-директор, участва в проекта.

През 2022 г. успешно приключиха няколко научни изследвания на учени от Института за литература по програмата, а в момента се пълни със съдържание и интегралният сайт, който ще представя постиженията на екипите, включени в консорциума. Предстои проектът да бъде завършен до края на 2023 г.