гл. ас. д-р Александър Феодоров

alexander_feodorov.jpg

Александър Феодоров е главен асистент в Института за литература към БАН. Дебютната му книга „Прагматизъм и вдъхновение. Навик, норма, метафора“ (2019) изследва философията на Чарлс С. Пърс и прилага семиотиката му към проблемите на хуманитарните науки и по-специално в литературната теория. Носител на стипендия Фулбрайт: през 2019 г. прекара 5 месеца в изследване на естетиката на Пърс в Peirce Edition Project (IUPUI), където е поканен лично от проф. Андре Де Тиен. Феодоров също превежда произведения на Пърс на български език. Основните му интереси са във философията (класическата американска философия и прагматизъм), семиотиката, историята на идеите и литературната теория.

Избрани публикации:

  • Прагматизъм и вдъхновение. Навик, норма, метафора. (2019) // София: ИЦ „Боян Пенев“.
  • Non/Cognate Approaches. Relation & Representation. (2019) // Sofia: Paradigma. (съставител заедно с проф. Иван Младенов)
  • Играта на познание. (2018) // Литературна история (1): 187 – 212.
  • Пърс и играта на вдъхновение. (2017) // Литературно списание „Страница“. Бр 1/2017: 147 – 150.
  • Семиология, семиосфера, семиозис. (2016) // ПУ „Паисий Хилендарски“ Научни трудове. Том 53, кн. 1, Сб. Б, 2015: 30 – 52.
  • Еволюционната космология на Чарлс С. Пърс. (2015) // Философски алтернативи (2): 46 – 58.
  • The Esthetic Grounding of Peirce’s Philosophy. (2019) // In: Ivan Mladenov and Aleksandar Feodorov (eds.), Non/Cognate Approaches. Relation & Representation. Sofia: Paradigma, 115 – 126.
  • Peirce’s Garden of Forking Metaphors. (2018) // Sign Systems Studies 46(2-3): 188 – 215.
  • Interpreting Things: Peirce’s Pragmatism and Semiotics. (2018) // In: Teresa Dobrzyńska and Raya Kuncheva (eds.), The Thing. Conceptual and Cultural Aspects. Sofia: Boyan Penev Publishing House, 47 – 68.
  • Habit beyond Psychology. The Evolution Of The Concept. (2017). European Journal of Pragmatism and American Philosophy IX-1. <https://journals.openedition.org/ejpap/1007&gt;