гл. ас. д-р Боряна Владимирова

boriana_vladimirova.jpg

Научните ѝ интереси са в областта на българския символизъм, диаболизъм и съвременна българска литература. Настоящите ѝ научни изследователски търсения са фокусирани в различните механизми на конструиране на образа на жената в българската поезия и проза. Участва в научноизследователски проекти на Института за литература: „Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)“ (от 2020) като външен сътрудник и автор на речникови статии.

Книги:

  • "Образът на женските коси в българската лирика на ХХ век" ИЦ. "Боян Пенев" с. 256 - ISBN 978-619-7372-37-3
  • "Сеч и меланхолия. Литературна анкета с Ани Илков" ИЦ. "Боян Пенев" с. 198 - ISBN 978-619-7372-45-8
  • "Въглени и звезди. Литературна анкета с Едвин Сугарев" ИЦ. "Боян Пенев" с. 186 - ISBN 978-619-7372-52-6
  • "Животът спомен за сън. Литературна анкета с Владимир Левчев" ИЦ. "Боян Пенев" с. 191 - ISBN 978-619-7372-54-0
  • Епизоди от нарцистичната градина. – София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Пенев“, 2016. с. 110. с. ISBN 978-954-07-4125-3 (сборник с разкази)

Избрани публикации:

  • Образът на жената в хумористичното творчество на Христо Смирненски. В сп. Библиотека, бр. 4, 2019
  • Символика на женските коси в поезията на Пейо Яворов. В сп. Български език и литература, кн. 1, 2020
  • Еротизации на женските коси в цикъла „Царици на нощта“ на П. К. Яворов. В сп. Български език и литература, кн 6, 2020

Статии и студии

  • Образът на жената комунистка в поезията на Павел Матев и Владимир Башев. // Научният Еверест – мечта или реалност. София: Авангард Прима, 2015, с. 168–169.
  • „Легенда за разблудната царкиня“ на Димчо Дебелянов и „За царицата и синеокия пътник“ – сравнителен анализ“// Сп. Библиотека, 2015 № 1, с. 117–120 .