гл.ас. д-р Екатерина Тодорова

Екатерина Тодорова е асистент в Института за литература на БАН. Завършила е специалност руска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторска степен по темата „Лечители на светци в агиографията на православния свят“ в Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Нейните публикации са в областта на староруската и старобългарската литература. Автор е на повече от 10 научни публикации. Интересува се от агиография, история на медицината, както и от невербалната комуникация. Д-р Е. Тодорова е член на Европейската асоциация на библейските изследвания (EABS).