гл. ас. д-р Георги Господинов

Научните интереси на Георги Господинов са в областта на литературната история (нова и съвременна българска литература).

   
Образование:  
1998 - Докторант по нова българска литература
Тема на дисертацията: "Поезията на Вапцаров в медиакултурния контекст на 40-те години"
1989 - 1993 Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Факултет по славянски филологии, Българска филология

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
1995 - литературовед

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

1996 - 2001 Периодика и литература
1999 - 2002 Съвместен проект "От модернизъм към постмодернизъм: българо-полски литературни и културологични изследвания в края на ХХ век" с Института за литература на Полската академия на науките.

ПРЕПОДАВАНЕ:

Нов български университет, София
1998 Писане на есе
1999 - 2000 Съвременна българска литература

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

1.Книги:

 • Лапидариум, 1992, изд. "Модус-Стоянов", Ямбол
 • Черешата на един народ, 1996, изд. "Свободно поетическо общество", София
 • Черешата на един народ, 1998, II издание, ИК "Жанет", Пловдив
 • Българска христоматия, (в съавторство), 1995, Свободно поетическо общество, София
 • Българска антология, (в съавторство),1999, Свободно поетическо общество, София
 • Естествен роман, 1999
 • И други истории, 2000

2. Студии и статии:

 • 1999 "Вапцаров. Кино в близък план", В: "Литературата - новият поглед"
  изд. "Тилиа", София , от 50 до 66 стр.
 • "Вапцаров и дебатът около киното през 30-те и 40-те години", сп. Литературна мисъл, кн.2/1997-8, от 136 до 146 стр.
 • 1998: "КИНО" И ПУБЛИКА. В: "Човек и време. Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева", С., 1998г., от 144 до 151 стр.
 • 1998: ТЕМЕНУГИТЕ НИ. КЪМ ЕСТЕСТВЕНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА. В: Сборник "Теменуги. Другият роман на Яворов.", Изд. "Литературен вестник", библиотека "Тълкувания", С., 1998., от 54 до 65 стр.