ас. Мартина Недялкова

Мартина Росенова Недялкова е асистент в Института за литература към БАН от 2022 г. Работи върху дисертационния си труд „Феминизмът в Източна Азия от 1945 г. до днес: мястото на жената в семейството през призмата на женската художествена проза“ към Катедрата по теория на литературата на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2015 г. завършва магистърската програма „Преводач-редактор“ към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2012 г. завършва бакалавър „Японистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. По заместване води часове по специализиран и художествен превод от японски език в МП „Преводач-редактор“. Правила е езикови и изследователски стажове в Париж и Токио, както и преводачески стаж към ЕП в Люксембург.

Избрани публикации

Научни статии:

 • „Дебютни стихосбирки – посоки и търсения на съвременната българска поезия“, В: Литературата, кн. 26. – София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2021, 309 – 342.
 • „Поколение и тенденции в най-новата българска поезия“, В: Сборник с доклади от XIV Национални филологически четения за студенти и докторанти „Благоевград 2020“ – Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2021.
 • „Бягство в домакинската работа – утвърждаване на патриархалния ред или форма на бунт?“, В: От слово към действие: разкази и репрезентации: сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2 – 4 май 2019 г., Фак. по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, Т. 2 – София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019.
 • „Равноправието между половете в социалистически Китай – между утопия и реалност“, В: Пирон: академично списание за изкуства и култура, бр. 18. – София: Култ. център на СУ „Св. Климент Охридски“, 2019, 1 – 28, https://piron.culturecenter-su.org/martina-nedialkova-gender-equality-in-socialist-china/.
 • „Моделът на жената обект в кинематографичния и в литературния жанр ноар“, В: Литературата, кн. 20. – София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, 183 – 211, https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/Literaturata_20.pdf.
 • „Безвремието и джазът в романа „Погнусата“ на Жан-Пол Сартр“, В: Слово и памет: сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, 2016 г., Пловдив. – Пловдив: Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2017, 242 – 250.
 • „Феминизмът в Азия. Национални и транснационални феминистки практики в Япония, Китай и Южна Корея“, В: Сборник с доклади от Националните филологически четения за студенти и докторанти „Благоевград 2016“. – Благоевград: ЮЗУ "Неофит Рилски", 2017, 53 – 69.

Преводи:

 • Майк Маккормак, „Томас Кръмлеш 1960 – 1992: Ретроспекция“, прев. от английски Мартина Недялкова. Литературен вестник, год. 26, бр. 9 (8 – 14 март 2017), 18 – 19, https://drive.google.com/file/d/1TwWlgUnt2_T6er4-kM3IBH70cISb0iId/view.
 • Осуги Шигео, „Катастрофата, която се превръща в призрак – японската литература и философия след „11 март““, прев. от японски Мартина Недялкова, В: Литературата, кн. 18. – София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016, 209 – 224.
 • Боян Манчев, „Метеори, желанието на материята. За една динамична онтология“, прев. от френски Мартина Недялкова, 2016, https://boyanmanchev.net/bg/essays/philosophy/meteori.html.
 • Ален Дьоно, „Медиокрацията“, прев. от френски Мартина Недялкова. Литературен вестник, год. 25, бр. 29 (14 – 20 септ. 2016), 9 – 11, https://drive.google.com/file/d/1meUeqDgCqLxqT1h0DxL9s0d8DipMYR9z/view.

Рецензии:

 • „Новите територии на теория на литературата в XXI век“, В: Литературата, кн. 28. – София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2022, 229 – 236.
 • „„Закуска с нар“ – за гладните за природа, изкуства и житейска мъдрост“, Литературен вестник, год. 30, бр. 22 (9 – 15 юни 2021), 5, https://litvestnik.com/wp-content/uploads/2021/06/LV_22-web.pdf.
 • „Зверски кротката поезия на Амелия Личева – тежки въпроси в ефирна обвивка“, Литературен вестник, год. 28, бр. 5 (6 – 12 февруари 2019), 3, https://drive.google.com/file/d/1Au3VzO5lLPh1GVVMcliKJrThUQHDigA9/view.
 • „Катерина Стойкова съблича своята „Втора кожа““, Литературен вестник, год. 27, бр. 37 (7 – 13 ноември 2018), 6, https://drive.google.com/file/d/1HL7fca2uRBgYbzMwGFCo3XgVGuD27C4B/view

Художествени текстове: