проф. дфн Иван Младенов

ivan_mladenov.png

Иван Младенов е професор в Института за литература към Българската академия на науките. Неговият основен научен интерес е към философията на Чарлс С. Пърс, чиято теория ползва в книгата си Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, публикувана в лондонското издателство Routledge през 2006 г., преиздадена през 2014 г. Книгата е преведена на японски език и отпечатана от издателството Keiso-shobo Ltd. в Токио през 2012 г. Младенов преподава в много европейски страни, както и в САЩ: Блумингтън (САЩ), Залцбург (Австрия), Хелзинки (Финландия), Бремен, Люнебург, Дармщат (Германия). В момента проф. Иван Младенов е гост-лектор в Хумболтовия университет в Берлин.

Избрани публикации:

На английски

 1. Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, Routledge, Taylor and Francis Group, 2006, 198pp. ISBN 0-415-36047-1.
 •         Електронна версия, ISBN: 978-0-203-00821-8; Kindle edition.
 •         Издание с меки корици, 2014. ISBN: 978-0-415-75986-1.

На японски

 1. Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, книгата е преведена на японски език и публикувана от издателство Keiso-shobo, в Токио, 2012. Заглавие на японски: パースから読むメタファーと記憶. ISBN: 978-4-326-10222-8.

На български

 1. Отклонена литература. Прагматистки прочит, 2011, издателство „Парадигма“, София, 246 стp. (спечелила номинация за „върхово постижение“ на Института за литература за 2011), ISBN 978-954-326-151-2.
 2. Трошене на матрицата, издателство Работилница за книжнина Васил Станилов, София 2005, 270 стр. ISBN 954-8248-40-9.
 3. Сгрешеният код, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2000, 180 стр. ISBN: 954-430-706-0. [Второ, допълнено издание, ноември, 2000, 192 стр.]
 4. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1997, 220 стр. ISBN: 9789544304270.

Съставителство и редакция

 1. An Anthology of Bulgarian Literature, Edited by Ivan Mladenov & Henry Cooper, Jr. Bloomington, Indiana, 2007, (333pp.) Slavica Publishers, ISBN: 0-89357-329-4. Съредактор, автор на предговора и подбора на произведенията. [Едновременно отпечатана в извънредно, двойно издание на американското списание Balkanistika, кн.19, 2006. The South East European Studies Association, General Editor: Donald L. Dyer. ISSN: 0360-2206.]

Юбилеен сборник

 1. Статуите на мисълта / The Statues of Thought. In Honorem Professor Ivan Mladenov. Международен юбилеен сборник от студии и статии от над 30 световно признати учени от 11 държави. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ и Издателски Център „Боян Пенев“ към Института за литература, София, 2016. 503 стр.

Образование:

 • Българска филология в Софийския университет ‘Св. Климент Охридски’ 1974 -1978. Втора специалност – немска филология.
 • Аспирантура върху българския символизъм. Защитена дисертация Теодор Траянов в развитието на българския символизъм, 1984.
 • Изучавал в продължение на 4 години шведски език в Софийския университет; две специализации в Швеция, всяка за около месец.

Академична кариера:

 • Научен сътрудник в Института за литература 1985 - 1987.
 • Научен сътрудник в Института за литература II ст. 1987 - 1990.
 • Асоцииран изследовател. Фулбрайтов стипендиант към ‘Изследователския център за език и семиотични изследвания’ в Блумингтън, щата Индиана, САЩ 1991 – 1993.
 • Научен сътрудник в Института за литература I ст. 1994 - 1997.
 • Хабилитация (старши научен сътрудник II степен) през 1998.
 • Лектор (доцент) в Залцбург, Австрия (Лекции по български език, литература, едногодишен курс по семиотика, 1998 – 2001.
 • Старши научен сътрудник II степен (доцент) във Финландия (гост-професор 2001- 2002) и после в Института за литература до 2003.
 • Защитена дисертация (на английски език) за научната степен ‘Доктор на филологическите науки’. Тема: Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, февруари, 2003.
 • Старши научен сътрудник I степен (Професор) – 18.05.2005.
 • Втора Фулбрайтова стипендия (2009 – 2010) в университета Пърдю, Индиана, архив на Чарлс Пърс и Блумингтън, преподавателски курс.

Награди и стипендии:

 • DAAD – стипендия за изследователска дейност и обучение в Техническия университет на Дармщад, Германия, януари – март, 2020.
 • Питагор – най-високата академична награда в България в областта на хуманитарните и социални науки за 2018 г.
 • DAAD – стипендия за изследователска дейност и обучение в Техническия университет на Дармщад, Германия, октомври – декември, 2016.
 • EEA – грант (European Economic Area) Стипендия за изследователска дейност и академичен обмен (изнасяне на лекция върху философията на прагматизма) в Архива на Витгенщайн към университета в Берген, Норвегия, април – май, 2016.
 • EEA – грант (European Economic Area) Стипендия за изследователска дейност и академичен обмен (изнасяне на лекция върху философията на прагматизма) в Архива на Витгенщайн към университета в Берген, Норвегия, 2014.
 • Лауреат на Научния съвет към кметството на Париж по програма “Research in Paris” за 6 месеца, септември 2012 – февруари, 2013 година.
 • EEA – грант (European Economic Area) Стипендия за водене на интензивен курс върху философията на Чарлс Пърс и за изследвания в университета в Bodø, Норвегия, 2012.
 • Гост-изследовател на фондацията “Maison des Sciences de l’ Homme”, Париж за изследване и участие в семинари с колеги от университета INALCO – Париж, септември – октомври 2011. Лекция – представяне на книгата ми Отклонена литература. Прагматистки прочит.
 • EEA – грант за изследвания в Международната Академия по философия в Лихтенщайн, 2011.
 • Втора Фулбрайтова стипендия (2009 – 2010) в университета Пърдю, Индиана, архив на Чарлс Пърс и Блумингтън, преподавателски курс.
 • Deutsche Forschungsgemeinschafts (DFG), стипендия за изследвания на влиянието на философията на Шелинг върху Чарлс Пърс – Университет Бремен, Германия, 2008.
 • Deutsche Forschungsgemeinschafts (DFG), стипендия за участие 7-мия Световен конгрес на Международната Асоциация за Семиотични Изследвания (IASS) 1999.
 • Джон Пол Гети стипендия (John Paul Getty Senior Research grant) за участие в Летен Институт по История на изкуствата и визуални изследвания, Университет Рочестър, Ню Йорк, 1999.
 • Първа награда за публицистика за 2000 година: Фондация Бъдеще за България, Нова Телевизия, в. Литературен форум.
 • Годишна награда за политическо есе на в. ‘Век 21’, 1997.
 • Стипендия на Централноевропейския университет в Будапеща за 1994.
 • Стипендия Фулбрайт (1991 - 1993), асоцииран изследовател към ‘Изследователския център за език и семиотични изследвания’ в Блумингтън, щата Индиана, САЩ.

Спечелени проекти:

 • Програма за подпомагане на младите учени в БАН „Не/Съседни подходи в хуманитаристиката“, 2017 – 2019.
  • Създаден Постоянен семинар на тема „Не/Съседни подходи в хуманитаристиката с изнасяне на редовни доклади всеки месец.
  • Организиране и провеждане на международна конференция (на английски език): Relation and Representation, Peirce and Wittgenstein.
  • Подготвяне на сборник с материали от конференцията.
 • Програма за подпомагане на младите учени в БАН „Навик и метафора: контекстуализиране на теориите на Чарлс Пърс и Лудвиг Витгенщайн “, 2016 – 2017.
 • Еразъм+ изследователска програма за мобилност, преподаване на интензивен курс върху философията на Чарлс Пърс в Рейкявик, Исландия, януари, 2018.
 • Еразъм+ изследователска програма за мобилност, преподаване на интензивен курс върху философията на Чарлс Пърс в Тарту, Естония, юни, 2017.

Гост-професорски позиции и изследователски опит извън България:

 

 • Гост-изследовател във философския департамент на Техническия Университет – Дармщад, Германия. Изследователски проект върху философията на Чарлс Пърс и Лудвиг Витгенщайн, януари – март 2020.   
 • Гост-изследовател във философския департамент на Техническия Университет – Дармщад, Германия. Изследователски проект върху философията на Чарлс Пърс и Лудвиг Витгенщайн, октомври - декември 2016.  
 • Гост-професор в Университета на Люнебург, Германия от април до октомври, 2013 г. с три лекционни курса по епистемология, прагматизъм и семиотика.
 • Водене на семинар в: Université de Provence, Aix-en-Provence, Séance du séminaire "Passages de frontières": "Écrire l'histoire littéraire bulgare", autour du livre d'Ivan Mladenov - 29 janvier 2013.
 • Водене на семинар в университета INALCO, Paris на тема: “Approaches to National Literatures”, октомври, 2012.
 • Интензивен курс лекции върху “Абдуктивния метод на Чарлс Пърс” пред докторанти и преподаватели, по покана на Nordland University, Bodø, Норвегия, със спечелена стипендия по EEA-grants, за един месец, от 31 януари, 2012 година.
 • Гост-професор за един семестър (април-юли, 2009) в Университета в Бремен, Германия за преподаване на три курса: American Philosophy and European Semiotics; American Pragmatism; and Byzantine Philosophy and Culture.
 • Charles Peirce’s Categories, лекция в The University of St. Thomas в Хюстън, Тексас, 18. ноември 2009.
 • Лекции и семинари в университета на град Тарту, Естония, юни, 2007.
 • Лекции и семинари в Metropolitan University, Лондон, март, 2007.
 • Гост-професор със стипендия от Финландската академия на науките в Ювескюла, Финландия, 31 януари – 30 април 2003. Курс от 16 лекции върху 'Концептуализиране на символите и метафорите от всекидневния живот' на английски език.
 • Гост-професор по класическа семиотика и по българска литература в университета на Хелзинки, Финландия, за една академична година 2001 – 2002.
 • Лектор по български език, литература и семиотика в Залцбургския университет, Австрия за 3 години, 1998 – 2001.

Преподавателски и изследователски опит в чужбина и България:

 • Гост-професор в Университета Люнебург, Германия за един семестър, април – октомври 2013 с 3 лекции-семинари върху семиотичен прагматизъм, Чарлс Пърс и епистемология.
 • Водене на семинар по време на 6-месечна стипендия като Лауреат на Научния съвет на кметството на Париж в Université de Provence, Aix-en-Provence, Séance du séminaire "Passages de frontières" : "Écrire l'histoire littéraire bulgare", autour du livre d'Ivan Mladenov - 29 janvier 2013.
 • Ръководство на семинара в университета INALCO, Париж с тема: Approaches to National Literatures”, октомври, 2012.
 • Интензивен курс върху Peirce’s Abduction, в Bodø, Норвегия, февруари, 2012: Тема: Charles Peirce’s Pragmatism and Semiotics
 • Два месеца (септември – октомври, 2011) гост-изследовател на фондацията “Maison des Sciences de l’ Homme”, Париж за изследване и участие в семинари с колеги от университета INALCO.
 • Лекция – представяне Deviated Literature. A Pragmatist Overview за семинара “How to Think National Literatures in a New Way” в университета INALCO – Париж, 13 октомври, 2011.
 • Three Models of Conceptualizing Signs (Locke, Saussure, Peirce) Лекция за лятната школа “Маргиналното за/в литературата” 6-10 юни, 2011, София, БАН.
 • We Got to Know His Method, и Pragmatic Thinking and the Categories, две лекции за конференция, посветена на Томас Сибиък, по случай 90-та му годишнина, 11-12 ноември, 2010, НБУ, София.
 • American Pragmatism and Semiotics, Лекция и семинар, изнесени в International Academy of Philosophy (IAP), Лихтенщайн, септември-октомври, 2010.
 • Изследвания върху американския прагматизъм и семиотиката, лекция пред 9-та Фулбрайтова международна конференция, Банско, 7- 8 август, 2010.
 • Три курса лекции в Нов Български университет (Идеи за знанието, Концептуализиране на метафорите, Философията на Чарлс Пърс) на половин щат 1994 - 2013.
 • Лекции и семинари за ранно-есенните школи по семиотика в Созопол от 2001 насам.
 • Преподавал българска и шведска литература в Софийския университет, водил семинари по обща и литературна семиотика.
 • Редактор в издателство “Свят”, 1984-85.

Публикации:

Книги

На български

 • Отклонена литература. Прагматистки прочит, 2011, издателство Парадигма, София, 246 стp. (спечелила номинация за “върхово постижение” на Института за литература за 2011)ISBN 978-954-326-151-2.
 • Трошене на матрицата, издателство Работилница за книжнина Васил Станилов, София 2005, 270 с. ISBN 954-8248-40-9.
 • Междувремието на думите, билингвистично издание на български и английски език, стихосбирка, издателство Карина М, 2000, 71стр. ISBN: 954 8248 40 9.
 • Сгрешеният код, книга от есета върху политическия дискурс, написани от перспективата на прагматистката философия, Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2000, 180 стр. ISBN: 954-430-706-0.
 • Второ, допълнено издание, ноември, 2000, 192 стр.
 • Теодор Траянов в развитието на българския символизъм, Академично издателство Проф. Марин Дринов, 1997, 220 стр. ISBN: 9789544304270.

На английски

 • Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, Routledge, Taylor and Francis Group, 2006, 198pp. ISBN 0-415-36047-1.
  • Електронна версия, ISBN: 978-0-203-00821-8; Kindle edition.
  • Издание с меки корици, 2014. ISBN: 978-0-415-75986-1.

На японски

 • Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, книгата е преведена на японски език и публикувана от издателство Keiso-shobo, в Токио, 2012. Заглавие на японски: パースから読むメタファーと記憶. ISBN: 978-4-326-10222-8.

Редактирани книги

На английски

 • An Anthology of Bulgarian Literature, Edited by Ivan Mladenov & Henry Cooper, Jr. Bloomington, Indiana, 2007, (333pp.) Slavica Publishers, ISBN: 0-89357-329-4. Съредактор, автор на предговора и подбора на произведенията.
 • Едновременно отпечатана в извънредно, двойно издание на американското списание Balkanistika, кн.19, 2006. The South East European Studies Association, General Editor: Donald L. Dyer. ISSN: 0360-2206.

На немски

 • Liliev, Nikolaj, Unsichtbar klingen die Saiten, zweisprachiger Bulgarisch-Deutscher Gedichtband, Auswahl und Deutsche Übersetzung, Georgi Bonev, Unter der Redaktion von Ivan Mladenov, Marin Drinov Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, 2004. ISBN: 954-322-032-8.

На български

 • Корнелис де Ваал (2015), За Пърс, прев. Николай Иванов, Андрей Ташев, издателство Нов Български Университет, София, 142 стр. ISBN: 9789545358562.
 • Извънлитературното, 2012, издателски център “Боян Пенев”; издателство Парадигма, София, 378 стp. Автор съм на идеята, концепцията, предговора и уводната статия в сборника, в който участват 22 международни учени от България, Франция, Финландия, Германия и Англия. ISBN: 978-954-326-166-6.
 • Змей Горянин, издателски център Боян Пенев, София, 2009, 204 стр. ISBN: 954-9502-38-4.
 • Димитър Подвързачов, издателски център Боян Пенев, София, 2009, 258 стр. ISBN: 9548712547.
 • Кронщайнер, Отто, Истината за професор Кронщайнер, издателство Работилница за книжнина Васил Станилов, София 2005, 230 с. (отговорен редактор, превод). ISBN: 9548248417.
 • Бейкър, Рандал, До София и назад, отговорен редактор и предговор, Иван Младенов, Академично издателство Марин Дринов, 2003, 211 стр. ISBN: 954-430-977-2.
 • Сибиък, Томас, Семиотиката в САЩ, редактор и предговор, издателство Наука и изкуство, София, 1997, 216 стр. ISBN: 9540202191.
 • Литература и култура, редкол. Ангел Ангелов, Иван Младенов, Симеон Хаджикосев, издателство на БАН, 1992, 290 стр. ISBN: 954430083X.
 • Между нещата и думите;
 • Материята на мисълта – двутомник със семиотични изследвания, съставен и редактиран от мен (И.М.), издателство Наука и изкуство, София, 1991; 503 стр. OCLC Number 405957365.

Преводи на книги

От английски на български

 • Колапиетро, Винсънт, Речник по семиотика , издателство Хейзъл, 2000, 300 стр.) ISBN: 9548283344.

Юбилеен сборник

 • Статуите на мисълта / The Statues of Thought. In Honorem Professor Ivan Mladenov. Международен юбилеен сборник от студии и статии от над 30 световно признати учени от 11 държави. Издателство Проф. Марин Дринов на Българската Академия на науките и Издателски Център „Боян Пенев“ към Института за литература, София, 2016. 503 стр.

Студии и статии

На английски

 • The Slipping Thing About The Thing, The Thing. Conceptual and Cultural Aspects, Edts. Tereza Dobrzyńska, Raya Kuncheva, 2018, Sofia, Издателски център „Боян Пенев“ с. 21– 47.
 • The lurking thing about the thing, Cognitio.Revista de Filosofia, PUC-SP, São Paulo, v.18 n1 January-June 2017. 10.23925/2316-5278.2017v18i1p99-110 https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/33441
 • Poetry of Bulgaria, The Princeton Handbook of World Poetries, p. 68 – 71. Princeton, ISBN 9780691170510, 2017, 693pp.
 • Semiotic Anima(l) Chinese Semiotic Studies. Volume 12, Issue 3, Pages 407–413, ISSN (Online) 2198-9613, ISSN (Print) 2198-9605, DOI: https://doi.org/10.1515/css-2016-0039, August 2016, (Ivan Mladenov/Reni Yankova). Published Online: 2016-08-18.
 • Motion and Thought. A Generic Metaphor. In: Charles S. Peirce in his own Words: 100 years of Semiotics, Communication and Cognition. p. 33-39. Mouton, Walter de Gryuter, 2014. ISBN: 978-1-61451-641-5.
 • The First Steps of Peirce in Bulgaria. From Ivan Sarailiev to Today, European Journal of Pragmatism and American Philosophy, Issue 1, vol.6. 2014, 46-51. ISSN: 2036 – 4091.
 • Prologue 14: Thomas Sebeok – A Life among Signs, In: Sebeok’s Semiotic Prologues, Deely, John, and Marcel Danesi, Editors; Ottawa, Ontario, Canada: Legas, 2012. pp. 301 – 304. ISBN–13: 978 -1 897493-34-2.
 • Poetry of Bulgaria: a full overview of the development of the entire Bulgarian poetry from its beginning to today (167 – 170). Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Fourth Edittion, Princeton University Press, 2012. ISBN 978–0-691-15491-6.
 • Conceptualizing Vision. A Pragmatic View. In: Vision and Cognition. Взгляд и познание. A Polish-Bulgarian collection work; Tereza Dobjinska and Raja Kuncheva (eds.), Sofia: Publishing Center “Boian Penev”, 2011, с. 316-331. ISBN 978-954-8712-75-0
 • The Three Models of Conceptualizing Signs, in: Маргиналното в/на литературата (Marginality in/of Literature), 484 – 500; Sofia: Publishing Center “Boian Penev”, 2011. ISBN 978-954-8712-68-2.
 • We Got To Know His Method, in: Semiotics Continues to Astonish. Thomas A. Sebeok and the Doctrine of Signs, Cobley, Paul, John Deely, Kalevi Kull, Susan Petrilly, Editors; Berlin: Mouton de Gruyter, (281 – 293), 2011. ISBN 978-3-11-025319-1.
 • Understanding the Four Ages of Thought, Semiotica 178 - 1/4 (2010), pp. 345 – 365. ISSN 0037-1998.
 • Conceptual Beauty (Penčo Slavejkov and Charles Peirce), Bulgarian-American Dialogues, Proceedings of the Eight Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Sofia, “Prof. Marin Drinov” Publishing House, 2010 (277 – 290). ISBN: 978-954-322-383-1.
 • Conceptualizing Vision. On Charles Peirce’s Thought, in: Semiotics, Image and Narration, New Bulgarian University 2007, pp. 69 – 81. ISBN: 954535407-0.
 • Conceptualizing - Method or Speech Figure? In "Tarkkoja siirtoja", edited by Urpo Kovala, Katarina Eskola, Kimmo Jokinen, Vesa Niinikangas & Esa Sironen. Published by The Research Centre for Contemporary Culture, University of Jyväskylä. Webbook, address http://www.jyu.fi/taiku/tarkkojasiirtoja . ISBN: 951-39-2375-4.
 • The Pragmatism of Charles Peirce and Philosophy after the Demise of the Big Systems, in: Ivan Sarailiev, The Endeavor to Know, New Bulgarian University, 2004, pp.68-89. ISBN: 954-535-328-7.
 • The Method of Conceptualization Signs from Everyday Life (On Charles Peirce’s Marginalia) Internet-Zeitschrift fuer Kulturwissenschaften 15/2004, (electronically):
  www.inst.at/trans/15Nr/01_2/01_2inhalt15.htm
 • The Legitimacy of Creating Meaning, Understanding/Misunderstanding As A Semiotic Problem, Acta Semiotica Fennica XV. Edited by Eero Tarasti. ISI, Imatra 2003, 103-115. ISBN 952-5431-04-5.
 • The Missing Notion of Subjectivity in Charles Peirce's Philosophy, In: Schmitz, Walter (Hg.): Sign Processes in Complex Systems. Proceedings of the 7th International Congress of the IASS-AIS. CD-Rom. Dresden, Thelem 2001, ISBN: 3-933592-21-6.
 • Unlimited Semiosis and Heteroglossia (C.S.Peirce and M.M. Bakhtin) Sign System Studies, vol.29.2. Tartu 2001, 441 – 463. ISBN 9985-56-622-X.
 • A Step Into The Simulacra (Some Aspects of Representation in C. Peirce's Concept of Consciousness) Mythen, Riten, Simulakra. Semiotische Perspectiven / Myths, Rites, Simulacra. Semiotic Viewpoints (Angewandte Semiotik). Wien: OEGS, 2002,135 - 146.
 • Ivan Sarailiev – An Early Bulgarian Contributor to Pragmatism, Peirce Project Newsletter, Indiana University Purdue University Indianapolis, Volume 3, No. 2, issue Fall 2000. Публикувана още като следговор в книгата на проф. Иван Саръилиев ‘Прагматизъм’, и-во Нов български университет, 2002.
 • Unlimited Semiosis and Heteroglossia (C.S.Peirce and M.M. Bakhtin), Irmengard Rauch, Gerald F. Carr (eds.). Semiotics around the World: Synthesis in Diversity Proceedings of the Fifth Congress of the International Association for Semiotic Studies, Berkeley, 1994, 2 vols. (Approaches to Semiotics.). 1093-1096. Berlin-New York: Mouton de Gruyter 1997. ISBN 3-11-012223-5
 • Polyphonic Reading, Semiotica, 99-1/2, 1994, 203-209.
 • The Quiet Discours, Acta Semiotica Fennica, 1992, Imatra, ed. Eero Tarasti, 275-284. ISBN 123-497X
 • The Metaphor Under Totalitarianism, Semiotics/Symbolicity, two-vol.edition, ed. by John Deely, 1991, Lanham, New York, London 127-134.

На немски

 • Die Bulgarische Literatur – Eine Perlenkette, an essay of the history of Bulgarian literature, trans. from English by Carmen Sippl, published in Geschichte der Bulgarischen Literatur, by Christo Ognjanoff, herausgegeben durch Otto Kronsteiner, Salzburg, 1999, 303-329.

На български

 • Траектории на семиотичното мислене, предговор към книгата Семиотични орбити. Навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс, от Рени Янкова, и-во Нов Български Университет, 2018, ISBN: 978-619-233-004-0, p. 1 – 9.
 • Семиотиката и Богдан Богданов, В сборник: От думите към живота, Богдан Богданов и семиотиката, Кристиан Банков и Георги Гочев, ред. стр. 30 – 49, Издателство Нов Български Университет, 2017, ISBN: 978-954-535-974-3.
 • Семиотиката и Богдан Богданов, в. Литературен вестник, брой 40, (30-11. 06. 12, 2016, с 6 – 7).
 • Откъм страната на мълчанието, в. Култура, бр. 23, 20 юни, 2014, с. 4.
 • Надмощието на метода, Предговор към книгата на Андрей Ташев, Иван Саръилиев и прагматизма, Академично издателство ‘Проф Марин Дринов’ и Университетско издателство, ‘Св. Климент Охридски’ , 15 – 22, 2013, ISBN 978-954-322-667-2.
 • Българската литература и концептуалния прагматизъм, Славянска филология, том. 25, Академично издателство ‘Проф. Марин Дринов’, 152 – 168, 2013, ISBN 978-954-322-575-0.
 • Прагматизъм и литературен анализ, В: Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева, : Миряна Янакиева, Румяна Дамянова, Йонка Найденова, Елка Трайкова и Анисава Милтенова (съст. и ред.) Пловдив: Контекст, 2012, с. 233-240. ISBN 978-954-8238-40-3.
 • Черните клавиши на разказа, Литературен форум, 1 (543), 2012, с.14.
 • България в The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. (Интервю на Александра Антонова). – Знаци, 2012, № 3, с. 122–126.
 • Извънлитературното. Знак и концептуализиране. – В: Извънлитературното / L'extralittéraire, София: Издателски център „Боян Пенев“, Парадигма, с. 23–38. 2012, ISBN: 978-954-326166-6.
 • Извънлитературното. Предговор. – В: Извънлитературното / L'extralittéraire, София: Издателски център „Боян Пенев“, Парадигма, с. 9–14. (И на френски: L'extralittéraire. Préambule, в превод на Мари Врина-Николов, с. 15–20, 2012, ISBN: 978-954-326166-6.
 • Отклонена литература, в. Литературен вестник, брой 12, (6-12. 04. 2011, с 9 – 10).
 • Бляновете на безприютния, Юбилеен сборник 120 години от рождението на Димчо Дебелянов, Копривщица, 2009, 144 – 150. ISBN: 978-954-09-0282-1.
 • Непредсказуемото минало. Сб. Антитоталитарната литература, Издателски център, Боян Пенев, софия, 2009, стр. 23-29. ISBN: 978-954-8712-56-9.
 • Завръщанията на Траянов. – В: Теодор Траянов и неговата епоха, София: Издателски център „Боян Пенев“, 2008, с. 145–150.
 • Главоломно, шеметно, в. Гласове, в два последователни броя, бр. 33, 22–28 авг. 2008, с. 11; бр.34, 29 авг. – 4 септ. 2008, с. 14.
 • Българско ... българско, в. Седем, бр. 13 (204), 4–10 апр. 2007, с. 14; бр. 14 (205), 11–17 апр. 2007, с. 14–15.
 • Трошене на матрицата. (Интервю [на Васил Колев] с Иван Младенов за английското издание в САЩ на „Антология на българската литература“, 2007). – Детонация, 9, септ. 2007, с. 9–10.
 • Теодор Траянов – 125 години от рождението на поета, Детонация, 3 (56), 2007, с 9-10.
 • Покомунчване, Седем, 50 (190), 20–26 дек. 2006 с.16; 51 (191), 27 дек. 2006 – 9 ян. 2007, с. 16.
 • Ченге и дъскорезница, Седем, 39 (179), 4–10 окт. 2006, с. 16; 40 (180), 11–17 окт. 2006, с. 16.
 • Патриотизъм и хомот, в. Седем, бр. 34, 30 авг.–5 септ. 2006, с. 16.
 • Българанство и код, в. Седем, бр. 28 (168), 2006, с. 16.
 • Непредсказуемото минало, в. Седем, бр. 14 (154), 2006, с. 14.
 • Мисленето в семиотична перспектива, сп. Философски алтернативи, бр.6, 2005, с.101 – 116. ISSN: 0861-7899.
 • Наука и срам. – Про & Анти, бр. 28, 14–20 юли 2005, с. 1, 13. (Също и в: Кронщайнер, Отто, Истината за професор Кронщайнер, София: Работилница за книжнина „Васил Станилов“, 2005, с. 9–18.)
 • Трошене на матрицата (Начални думи), Детонация, 5/2005, 1, 11
 • Махмурлукът на България, в. Детонация, бр. 3/2005, с. 1, 10.
 • “Не можеше ли да бъде всичко по-хубаво”, сп. Разум, бр.4, 2004, с. 165–176.
 • Квас и кола, в. Детонация, бр.9, септември, 2004, с. 10.
 • Прагматизмът на Ч. Пърс и философията след края на големите системи, в сборник Иван Саръилиев – Усилието да узнаваш, и-во Нов български университет, 2004, с. 68 – 89.
 • Чарлс Пърс и философията след края на големите системи, сп. Разум, бр.4, 2003, с. 132–150.
 • Цветът на огледалото, в. Детонация, бр.11/2003, с. 11.
 • Паната на съня (есе за Емануил Попдимитров) в. Детонация, бр.8/2003, с. 14.
 • Власт и памет. – Детонация, 2, окт. 2002, с. 1, 12.
 • Завръщанията на Теодор Траянов, сп. Марица, 5/2002, с. 29 – 34.
 • Извън скоби, Литературен форум, 27, 17–23 септ. 2002, с. 1, 4.
 • В наши дни, Литературен форум, бр. 12, 14–20 ноем. 2000, с. 1, 3; бр.13, 21–27 ноем. 2000, с. 7.
 • Хипертекстът семиотика. – Предговор към: Колапиетро, Винсънт, Речник по семиотика, София: Хейзъл, 2000, с. 7–9.
 • Иван Сараилиев – първият български прагматист?! Дeмократически преглед, 32, 1997, 634 – 637. (Публикувана в английски вариант като следговор в книгата 'Прагматизъм' на проф. Иван Саръилиев, и-во Нов български университет, 2002, с. 282–288.)
 • Неясният човек, Език и литература, 2, 1998, с. 24-43.
 • Приключенията на означаващото и бунтът на значението, сб. Човек и време. В памет на Сабина Беляева. издателство ‘Св.св. Кирил и Методий’ 1997, с. 46-63.
 • Фанероскопията на Чарлс Сандърс Пърс, сп. Демократически преглед, кн. 32, 1997, с. 616 – 619.
 • Два дни до утре, Литературен форум, 33,1997, с 7.
 • Теодор Траянов в развитието на българския символизъм, Mакедонски преглед, 2/3, 1996, с. 175-195; с. 151-167.
 • Томас Сибиък – живот сред знаци, Литературен форум, 16, 1996, с 1-8.
 • Един отложен диалог, Литературен форум, 36, 1996, с. 1-2.
 • Метафората като лунно греене, Литературен форум, 12, 20–26 март 1996, с. 3; 13, 27 март – 2 апр. 1996, с. 6.
 • Тихият дискурс, Eзик и литература, 3/4,1996, с. 57-65.
 • Едно италианско лято, една финландска нощ, Литературен форум, 25–31 окт. 1995, с. 1–2.
 • Медиокрацията II, Литературен форум, 25, 21–27 юни 1995, с. 25.
 • Сгрешеният код, Литературен форум, 12, 1995. с. 1-2.
 • Чарлс Сандърс Пърс – една американска легенда, Литературен форум, 2, 1994, с. 7.
 • И най-общата идея започва като чувство, Литературен форум, 24, 1994, с. 1.
 • Чудеса в печални кавички. – Век 21, № 51–52, 23 дек. 1992 – 5 ян. 1993, с. 1, 3.
 • Бодлите на семиотиката. – Литературен форум, 40, 6–12 окт. 1993, с. 1, 8.
 • Свети Витово хоро. – Век 21, 17, 28 апр. – 4 май 1993, с. 8.
 • Големият заговор: Семиотиката. Пети конгрес на Международната асоциация за семиотични изследвания (ISSA), Бъркли, Калифорния, юни 1994. – Литературен форум, № 29, 7–13 септ. 1994, с. 1, 6.
 • Семиотика, сега?! Литературен форум, 1990,10, 108 – 130.
 • Текст и означаване, Философска мисъл, 1989,4. 108–117
 • Код и общуване. – Философска мисъл, 1989, 6, 86–95.
 • Принципът на визуалния код, Изкуство, 1989,5. 33–35.
 • Естетика на фигуративното мислене, Философска мисъл, 1988, 10. 64–72.
 • Културологични подходи към литературната творба, Проблеми на културата, 1988, 3. 102–112.
 • Нови перспективи пред изследванията на текста („Исследования по структуре текста“, сборник). – Литературна мисъл, 1988, 9, 136–139.
 • Фрагментът и четенето. – Литературна мисъл, 1988, 4, 41–52
 • Поетиката на прехода. – В: Теодор Траянов. Нови изследвания, София: БАН, 1987, 22–42.
 • Моето собствено „ти“. – Предговор към: Бютор, Мишел, Изменение. Репертоари. Роман и есета, София: Народна култура, 1987, 5–25.
 • „Декоративният символизъм” на Ем. Попдимитров – Език и литература, 1986, 2, 81 – 87.
 • Ефектите на лирическото въздействие, Проблеми на културата,1986,5, 76 – 87.
 • Лилиев и Траянов – насоки в лириката им – Език и литература, 1985, 6, 55 – 63.
 • Към философия на литературния жанр, Философска мисъл, 1985,4. 72 – 82.
 • Естетика на неяснотата. – Философска мисъл, 1985, 11, 61–69.
 • Митарствата на едно име. – Предговор към: Цвайг, Стефан, Америго. Повест за една историческа грешка, София: Наука и изкуство, 1984, с. 5–16.
 • Неистовото съзерцание. – Послеслов към: Флобер, Гюстав, Избрани творби в 4 тома. Т. 3, София: Народна култура, 1984, с. 443–466.
 • Две стихии в поезията на Гео Милев, Литературна мисъл, 1984,1, 55 – 74.
 • Опит за „антирецензия“. – Философска мисъл, 1983, 11, 107–109.
 • Творческият път на Теодор Траянов, Eзик и литература, 3,1982, 1 – 15.
 • Съпоставки и… точност. – Философска мисъл, 1982, 5, 130–132.
 • Символ и художествено познание, Философска мисъл, 1981,11. 33 – 44.

Рецензии за книги на проф. Иван Младенов

На английски

 • Stiliana Milkova, Ivan Mladenov: Otklonena Literatura. Pragmatistki Prochit, The Bulgarian Studies Association, 2013, 1.
 • Andrea Kenesei, Conceptualizing Metaphors: On Charles Peirce's Marginalia, in: Linguist List 17. 1590. Публикувано в
  http://linguistlist.org/issues/16/16-2577.html

Рецензии за статии на проф. Иван Младенов

На английски

На български

 • Янакиева, Миряна: Воля за концептуализиране във време на ‘криза на теорията’, Литературен вестник, 12, 2014, с. 6.
  http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1378.pdf
 • Беров, Иво, Трошене на матрицата, Интервю с Иван Младенов, в. Детонация, бр. 9, септември от 2006, с. 9.
 • Петров, Веселин: Концептуализиране на метафорите. Върху маргиналиите на Чарлс Пърс, сп. Философски алтернативи, 3/2006, 124-126.
 • Петров, Веселин: Нови книги (рецензия за Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia): в Информационен бюлетин на БАН, бр.1/2006.
 • Коруджиев, Димитър: Камък в блатото, в. Детонация, бр. 2/2006.
 • Троански, Христо: Чий живот живеем, в. Про & Анти, бр. 50 (729) 16-22 декември, 2005.
 • Свиленов, Атанас: Изваждане на поет от партийната паяжина, Демокрация, г. VIII, бр. 206 (2312), 1997, стр.7.
 • Евтимов, Йордан: Литературата ни през 1997 година. сп. Демократически преглед, кн. 34, зима 97/98, с.724-738.

На немски

 • Dr. Thomas M. Martin: Buchbesprehungen: Udolph Ludger, Teodor Trajanov: Die Entwicklung Seiner Lyrik 1904 bis 1941; Mladenov Ivan, Teodor Trjanov v razvitieto na bălgarskija simvolizăm, in Zeitschrift fuer Slawistik, (2000) 3, 365 – 369.

Презентации:

На английски

 • The Beginning of The Cognitive Act: публична лекция за докторанти в Университет в Дармщад, 27-и януари 2020 г.
 • Before A Thought Appears. The Notion of the ‘Ground’ in Peirce’s Early Thought: доклад на 14-тия Конгрес на Международната асоциация за семиотични изследвания в Буенос Айрес (Аржентина), 13-и септември 2019 г.
 • Charles Peirce’s Philosophy: доклад върху семиотиката на Чарлс Пърс на международната конференция Tartu Summer School of Semiotics, Тарту (Естония), 18-и август 2019 г.
 • Before A Thought Appears. The Notion of the ‘Ground’ in Peirce’s Early Thought: доклад на международната конференция Semiosis in Communication, Букурещ, 14-ти юни. 2018.
 • Alluding Semiotics and Peirce: Conceptions in Action: лекция за The Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Букурещ, 15-ти юни, 2018.
 • Before A Thought Appears. The Notion of the ‘Ground’ in Peirce’s Early Thought; доклад на международната конференция Relation as Representation, 19 април, 2018. Международен дом на учения, БАН. София.
 • Alluding Peirce: Conceptions in Action, интензивен курс върху философията на Чарлс Пърс в University of Iceland, Reykjavyck, януари, 26, 2018.
 • Peirce in a Nutshell, интензивен курс върху философията на Чарлс Пърс в University изнесен на XXII Early Fall School of Semiotics in Sozopol 7 септември, 2017.
 • The Thing-ness, доклад на XIII международен конгрес по семиотика: CROSS-INTER-MULTI-TRANS в Каунас, Литва, 29 юни, 2017.
 • Animating Peirce. Conceptions in Action интензивен курс върху философията на Чарлс Пърс в Тарту, Естония 1 – 2 юни 2017.
 • Лекция: The Slipping thing about the Thing, TU – Darmstadt,18 ноември, 2016.
 • Motion and Thought – A Generic Metaphor, лекция за семинара за Чарлс Пърс в TU – Darmstadt, 24 октомври, 2016.
 • Лекция: Habit and Metaphor by Peirce and Wittgenstein, The international Early Fall School of Semiotics “Ways of semiotic research”, Созопол, България, 10 септември, 2016.
 • Участие с доклад на тема “The Slipping Thing about the Thing“ в международна научна конференция “The Thing: Conceptual and Cultural Aspects“, организирана от Институт за литература и Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (24-25.XI.2015 г.).
 • Пленарна лекция - представител на България на пленарните доклади Masters of Semiotics на Световния конгрес по семиотика на Световната Асоциация по Семиотика (IASS-ISI) в София, 19 септември, 2014.
 • Академична лекция-семинар Conceptualising Peirce. Categories, Pragmatism, Abduction 11 юни, 2014, The Wittgenstein Archives at the University of Bergen, Норвегия.
 • Академична лекция за преподаватели, докторанти и студенти: Conceptualising Peirce. His triads in semiotics, categories and pragmatism. Institutscolloquim IPK 19. юни Leuphana University, Lüneburg, Германия.
 • Интензивен курс върху абдуктивния метод на Пърс, изнесен в гр. Bodø, Норвегия, февруари, 2012 в две части:
  14 February:
  - Subject: Charles Peirce’s Pragmatism and Semiotics – 1 част.
  - Charles Peirce’s Pragmatism and semiotics – 2 част.
 • Lecture-presentation Deviated Literature. A Pragmatist Overview for the seminar “How to Think National Literatures in a New Way” at the INALCO University – Paris, France, 13th of October, 2011.
 • Three Models of Conceptualizing Signs (Locke, Saussure, Peirce) Lecture for the Summer school “The Marginal of/in Literature” 6-10 June, 2011, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences.
 • American Pragmatism and Semiotics, Seminars for the International Academy of Philosophy, Liechtenstein, September-October, 2010.
 • Inquiry in American Pragmatism and Semiotics, Lecture for the 9th Fulbright International Conference, Bansko, August 7- 8, 2010.
 • Embedding Thought. A Pragmatic Perspective. Лекция за 14-та Ранно-есенна школа по семиотика, Созопол, септември, 2008.
 • On Thinking Semiotically: The Iceberg and the Crystal Mind, Лекция за 13-та Ранно-есенна школа по семиотика, Созопол, септември, 2007.
 • Effete Mind and Thinking, Лекция за 13-та Ранно-есенна школа по семиотика, Созопол, септември, 2007.
 • The Notion of the Effete Mind in Charles Peirce’s Philosophy: How is Meaning Possible, Лекция за 2-ра Международна конференция: American and European Values III, Charles Sanders Peirce’s Normative Thought; организирана Opole University, Полша, 28-и юни, 2007.
 • Conceptualists Theories in Semiotics, сесия, организирана от Иван Младенов за 9 конгрес на IASS (Международна асоциация за семиотични изследвания), в Хелзинки и Иматра,11-17 юни, 2007.
 • On Thinking Semiotically: Conceptualizing Metaphors – Method or Speech Figure, доклад за 9 конгрес на IASS (Международна асоциация за семиотични изследвания), в Хелзинки и Иматра, 11-17 юни, 2007.
 • Conceptualizing – Method or Speech Figure, семинар за докторанти и преподаватели в университета на град Тарту, Естония, 7 юни, 2007.
 • Semiotics and/or Philosophy of Language, доклад за 2-та Пролетна школа по семиотика, организирана от Нов Български Университет, 29-ти май, 2007.
 • Charles Peirce on the Self, семинар за докторанти и преподаватели в Metropolitan University, London,14 февруари, 2007.
 • The Categories of Peirce’s Sign-system, лекция за докторанти и преподаватели в Metropolitan University, London, 16 февруари, 2007.
 • Conceptualizing Vision. On Charles Peirce’s Thought, Лекция за 12-та Ранноесенна школа по семиотика към Нов Български Университет. “Semiotic, Image and Narration”, Созопол, 11-18 септември, 2006.
 • Мислене и идентичност, лекция за политическия семинар “Етническа идентичност и демокрация”, София 7 юни, 2006.
 • Contextualizing Pragmatism and Conceptualizing Symbols and Metaphors from the Every Day Life – Две лекции като гост-професор в Научния център за културни изследвания, на университета на град Ювескюла, Финландия, 2 – 23 май, 2006.
 • Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, Представяне на книга в Хелзинки на 18 май, 2006.
 • ‘Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia’, Представяне на книгата в Лондон, 18 ноември, 2005.
 • ‘Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia’, Представяне на книгата във Виена пред 30 семинар “Семиотика на правото” 14-16 октомври, 2005.
 • The Unpredictable Past, лекция пред 30 seminar “Семиотика на правото”, с тема “Време” във Виена, 14-16 октомври, 2005.
 • Лекция на тема: Meaning and Past, изнесена на 3.12. 2004 г. за 11th International Symposium of the Austrian Association for Semiotics, Виена.
 • Conceptualizing Symbols and Metaphors from the Everyday Life. Лекция за семинара ‘Conviviality from a Semiotic Point of View’, част от конгреса ‘The Unifying Aspects of Cultures’, Виена, 8-ми ноември, 2003.
 • Лекция като гост-професор на университета в Талин, Естония, The Idea of Semiotics. Two Main Trends in the Notion of Sign, 7-ми май, 2003.
 • Лекция Conceptualisation of Symbols and Metaphors from the Everyday Life, като гост-професор на семинара ‘Multilingual Communication Program (MonAko), Хелзинкски университет, 17.03.2003.
 • Гост-професор на бизнес-училището на университета на Ювескюла, Лекции на тема ‘The Art of Conceptualization. On Charles Peirce’s Pragmatism’, април, 2003.
 • Culturally predetermined, лекция на кръгла маса към фестивала ‘Context: Europe 2002. Impulses from the Balkan. Geopolitically Subcultured. The predetermination and its criticism,’ Виена, 23.10. 2002.
 • Meaning and Reference, лекция за семинара ‘Wiener Semiotische Konversationen & 25. Seminar ‘Semiotic des Rechts,’ IASSS, Виена, 19.10. 2002.
 • Две лекции и семинар като гост-професор на Research Center for Contemporary Culture при университета на град Jyväskylä, Финландия, 18-19th март, 2002. (под общата тема: Концептуализирането като научен метод и стратегия на мисленето).
 • Изнасяне на лекция: Концептуализиране и/или преводимост на другостта пред семинара ‘Multilingual Communication Program’ на Хелзинкския университет, 18.02.2002.
 • Лекция за семинара: Studia Semiotica Generalia , лекция: ‘The Legitimacy of Creating Meaning’, Хелзинки, 11.02.2002.
 • Лекция за ‘Metaphysical Club’ на университета в Хелзинки, (Peirce’s Categories, The Ground and The Silent Effects), 5.02. 2002.
 • Лекция за семинара: Semiotic of Space & Place (The Discourse of Seeing), университета на Хелзинки); 4.02.2002.
 • Лекция за Oscar Parland Second Annual Semiotic Seminar на университета на Хелзинки, 30.11 – 1.12. 2001. (The Otherness of Time).
 • Директор на работна група по семиотика на Международния семиотичен институт в Иматра, Финландия, 10 – 15 юни, 2001; три лекции под общата тема ‘Semiotic Basis of the Everyday Life’ (from the Perspective of Charles S. Peirce’s Philosophy).
 • Участник в работна група в Будапеща (Централноевропейски университет) по антропология през февруари 2001).
 • Лекция на 10-ия Международен симпозиум на австрийската асоциация по семиотика (AAS) Виена, 8 – 10 декември, 2000.
 • Лекция на 7-ия Световен конгрес на Международната асоциация по семиотика (IASS), Дрезден, 1999.
 • Лекции на всички досега проведени Ранноесенни школи по семиотика в България, специално поканен лектор на шестата, проведена на св. Кирик през 2001 година.
 • Лекция и презентации на двумесечния Летен институт по история на изкуството и визуални изследвания (Summer Institute of Art History and Visual Studies), проведен в Рочестър, Ню Йорк, САЩ през 1999 г.
 • Лекции на Международния семиотичен институт в Иматра, Финландия, през 1990, 1994, 1998, публикувани в годишниците на института.
 • Лекция на 5-ия конгрес на Гръцкото семиотично дружество, Солун, 1997.
 • Четири лекции върху философията на Чарлс Пърс, изнесени в университета на Букурещ като гост-професор през 1994 година.
 • Лекция на 5-ия Световен конгрес на Международната асоциация по семиотика (IASS) в Бъркли, Калифорния, САЩ през 1994 година.
 • Участник като дискутант в летните семиотични семинари в Урбино, Италия през 1988 и 1994 години.
 • Лекция на националната среща на Гръцкото семиотично общество в Йоанина, Гърция през 1988.
 • Лекция на 17-та годишна среща на Американското семиотично общество, Чикаго, 1992.
 • Лекции на семиотичните конференции в Будапеща и Виена през1990.

На български

 • Редовни участия в научни школи, конференции и конгреси, организирани от научните институти на БАН и Софийския университет. Основател на известната в цял свят ежегодна Ранноесенна школа по семиотика, създадена към Нов Български Университет.

Членства:

 • Член на Working Group of Theoretical Semiotics, към International Association for Semiotic Studies (IASS – AIS). http://iassais.wordpress.com/2013/04/26/working-group-of-theoretical-semiotics
 • Вицепрезидент на дружеството на българските Фулбрайтови стипендианти 1993 – 1998.
 • Член – основател на Българското семиотично дружество, главен редактор на бюлетина на дружеството 1993 – 1998.
 • Член на изпълнителния комитет на международния семиотичен институт (ISI), Иматра, Финландия от 1987.
 • Индивидуален член на Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS), от 1987.
 • Член на семиотичната асоциация на Америка (SSA), от 1992.