доц. д-р Мая Петрова-Танева

may_petrova.jpg

Мая Петрова-Танева изследва средновековната литература и култура.

Образование:

 • - 1982–1987 г.: Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“
 • - 1987–1992 г.: Софийския университет “Климент Охридски”, Историческия факултет. Магистър (1992)
 • - 1990–1992 г.: Културология, Софийски университет “Климент Охридски”
 • - 1993–1994 г.: Централноевропейски университет, Будапеща, Факултет за средновековни изследвания, магистърска програма. Магистър (1994)
 • - 1994–2000 г.: Централноевропейски университет, Будапеща; Факултет за средновековни изследвания, докторска програма. Доктор (2003).

Трудов стаж:

 • - 1992–1993 г.: екскурзовод в Национален музей „Боянска църква“
 • - 1996-1997 г.: тютор във Факултет по средновековни изследвания на Централно-европейския университет, Будапеща
 • - 1999 г.: хоноруван асистент по Стара българска литература във Факултет “Славянски филологии” на Софийския университет “Климент Охридски”
 • - от 1998 г.: Институт за литература, БАН, Секция „Стара българска литература“, доцент (от април 2018 г.)
 • - от 2005 г.: член на редколегията на сп. „Старобългарска литература“ (http://www.starobulglit.eu/)

Специализации в чужбина:

 • - 1994-2000 г. магистратура и докторат в Централноевропейски университет, Будапеща
 • - февруари-май 1996 г. специализация в Института по славистика на Католическия университет в гр. Льовен, Белгия

Участия в международни проекти на Института за литература, между които:

 • - “Супрасълски сборник, кирилски ръкопис от Х в.: създаване на електронен корпус, работна среща и изложба ”(2010-2011), финансиран от ЮНЕСКО. Ръководител: А. Милтенова.
 • - “Бдинският сборник във византийско-славянския свят: източници и трансмисия” (2013–2015), съвместно с Университета в гр. Гент, Белгия. Ръководители: А. Милтенова, Д. Щерн.
 • - "Южните и източните славяни: многообразие и взаимодействие на писмените култури ХІ-ХХІ век" – ERA NET PLUS RUS (2018–2020), съвместно с Университета в Гент, Белгия, и Института за славяноведение, Москва. Ръководител: А. Милтенова.
 • - „Българо-сръбски и сръбско-български взаимоотношения през ХІV в. в контекста на византийската цивилизация“ (2017–2019 г.), съвместно с Византоложкия институт на САНУ. Ръководител: Радослава Станкова.
 • - „Румънските и българските земи през Късното средновековие: литературни контакти и взаимоотношения“ (2018-2020), съвместен проект с Института за литературни изследвания „Дж. Калинеску“, РАН. Ръководител А. Стойкова.
 • - „Традицията на Супрасълския сборник и на Симеоновите изборници в ръкописните сбирки на България и Литва“ (2017–2019 г.), съвместно с Института за литовски език, Вилнюс. Ръководител: Н. Гагова, и др.

Научни награди:

 • - 2009 г.: голямата награда „Питагор“ за най-добър научен колектив (за проекта „Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства“ с ръководител А. Милтенова).
 • - 2017 г.: BSA John D Bell Memorial Book Prize – награда на Американската асоциацията за българистични изследвания в памет на Джон Д. Бел за 2017 г. за съставителство и редактиране на книгата Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката. София, 2016.

Област на научни интереси:

 • Средновековните южнославянски литератури в контекста на византийското културно наследство; Агиография; Култове на светци; Преводни съчинения; Средновековни славянски ръкописи; Българска средновековна история и култура