ас. д-р Румен Шивачев

rumen_shivachev(.jpg

Румен Шивачев (София, 1958 г.), завършва българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“ (1990). Литературовед в Института за литература при БАН от 1999 г. Защитава докторска дисертация на тема „Бай Ганьо – мит и образ“ (2016). Научните му интереси са в аналитичната психология, културологията, литературната история, психологията на литературното творчество, архивното наследство, епистоларност.

Съставител на следните книги:

 • Другият доктор Кръстев. Дневници, писма и статии. София, 2003.
 • Алеко Константинов. Вечният съвременник. София , 2006.
 • Неизвестни писма на Боян Пенев до Спиридон Казанджиев. София, 2007.
 • Доктор Кръстев в писмата си. София, 2007.
 • Енциклопедия: герои на световната литература. София, 2008.
 • Доктор Кръстев. Събрани съчинения. Том трети, София, 2008. 

Избрани публикации:

 1. Суб-литературният мит „Бай Ганьо. София, 2016.
 2. Скрити връзки между поемите „Нощ“ и „Милица“ на Яворов“ (eл. сп. Литернет, 11/2018);
 3. Художествени  измерения на социалното, според д-р Кръстев“ – в: П. П. Славейков, д-р Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит (С., 2017, с. 68-83);
 4. К. Г. Юнг на български – другият поглед към съвременната хуманитаристика (сп. „Български език и литература“, 3/2018, с. 337-343);
 5. Лирическите пулсации на Стефан Гечев (ел. сп. „Портал Култура“, 19. юли. 2018 г.);
 6. Екзистенциализмът в „Тъгите ни“ от Димо Кьорчев“ (ел. сп . „Българска наука, 88/април 2016, с. 186-193);
 7. Бай Ганьо и идеята за родното, според Владимир Василев ( сп. „Български език и литература“, 1/2014, с. 21-26);
 8. Проекции на значенията в поетиката на „Тъгите ни“ – в: „Българско и модерно. Към изучаването на новата българска литература, (С., 2014, с. 102-115);
 9. Чудомир – сред образа и соловото“ – в: „Чудомир: с перо и художническа четка (В. Търново, 2019, с. 7-15);
 10. Мистичният символизъм на Теодор Траянов (ел. сп. „Портал Култура“, 10. април. 2019).