докторант Светлана Караджова

Светлана Караджова е завършила българска филология през 1996 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 1 септември 2021 г. е редовен докторант към Института за литература към БАН. Председател е на Дружество на банатските българи в България – Фалмис. Изявен общественик и публицист, който работи за каузата активно от 1998 г. досега. Създател на концепцията „Фалмис“, която започва от малък вестник за банатските българи, преминава през сайт и достига до всеобхватна дейност на всички нива за опазване и развитие на общността в България, Румъния и Сърбия.

Публикации:

Съставителство и редакция:

  • Банатските българи – преди и сега. Съст. Валентина Васева. Редакционна колегия: Валентина Васева, Галин Георгиев, Светлана Караджова. София: Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, Дружество на банатските българи в България – Фалмис, 2018. ISBN 978-954-92896-4-0. Линк: http://falmis.org/media/pdfs/knigi/SbornikBanatskiBalgari_02-05-2019.pdf