НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“


ФОРМУЛЯР ЗА КРАТКОСРОЧНО ГОСТУВАНЕ 

НА ЧУЖДЕСТРАНЕН БЪЛГАРИСТ 

Уважаеми колега,

В списъка по-долу са изброени възможностите за Ваше участие в Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Имате възможност да комбинирате различни варианти за планирания Ви престой.

Моля, попълнете информацията, отнасяща се само до Вашия избор за участие. 

Разделите, означени със звезда (*), не могат да бъдат самостоятелно основание за краткосрочното гостуване и се комбинират с предходните.

Ще имате избор между:

1. Провеждане на Ваш кратък лекционен курс, семинар или практикум.

2. Участие като гост-лектор в рамките на утвърдения учебен план на приемащата организация.

3. Изследователска работа по Ваш научен проект с българистична тема.

4. Създаване на нови форми на академично сътрудничество между двете институции: учебни програми, изследователски проекти и други.

5. Изработване на съвместни проектни предложения.

6. Участие в академични форуми и културни събития.

7. Други.