Покана за участие с публикации в юбилейния ХХ брой на е-списание  „Дзяло“


Екипът на е-списание „Дзяло“ – списанието за хуманитаристика и извори Х-ХХІ в., отправя покана за участие в юбилейния ХХ брой на списанието, който ще е на тема „Български национални ценности в хуманитаристиката“.

Публикацията може да бъде статия, рецензия, представяне на нова книга в областта на хуманитаристиката.

В списанието се публикуват непубликувани другаде материали и изследвания в областта на литературата и културата и на образованието. Статиите се придружават с резюме и с ключови думи на английски език, като може да бъде добавено и второ резюме на друг език. Използваната или цитирана ЛИТЕРАТУРА се оформя по азбучен ред в края на текста и се транслитерира. Изискванията за оформяне на статиите се намират на сайта на списанието.

Краен срок за предаване на статиите – 31 август 2021. Готовите текстове изпращайте на Августа Манолева (amanoleva4@gmail.com).

Новият XIX брой на сп. „Дзяло“ може да бъде видян тук: http://www.abcdar.com/magazine_XIX.php 

В броя са публикувани статии от Колегиума на секция „Литература на Българското възраждане“ на тема „Неизвестни, непознати, подминавани – български автори от ХIХ-ХХ век“. Тематичният блок е в процес на допълване с още текстове на колеги от Института за литература.