Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2024/2025 година в следните чуждестранни висши училища


1. Познански университет, Познан, Полша;
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща, Унгария;
4. Западен университет, Тимишоара, Румъния