Покана за участие в научна конференция по повод 100 години от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов


Уважаеми колеги,

През 2021 г. се навършват 100 години от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов – писателя, който в най-голяма степен въплъщава понятието „български класик“, а творчеството му е неразделна част от непреходното европейско духовно наследство. 

По повод 100-годишнината от кончината на Иван Вазов, включена в календара на ЮНЕСКО за 2021 г., Институтът за литература при Българската академия на науките организира научна конференция, която ще се проведе през м. октомври в БАН. Конференцията се планира в рамките на тържественото честване на кръглата годишнина и цели да обнови четенето на Вазовите текстове през съвременни литературоведски парадигми, да интерпретира факти и документи от житейската и творческата биография на Патриарха в контекста на българския културен живот от началото на ХХ в. 

Текстовете, представени на конференцията, ще бъдат поместени в научен сборник. 

Моля, изпращайте вашите заявки за участие, придружени с кратки анотации, до 30 септември 2021 на следните имейл адреси:

alexandra.a.antonova@gmail.com
Александра Антонова

elkatraykova@gmail.com
Елка Трайкова