ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 ГОДИНА


  1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
  2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
  3. Люблянски университет, Любляна, Словения;
  4. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
  5. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

Крайният срок за подаване на документи е 9 септември (петък) 2022 г.