Пребиваване на водещи и утвърдени учени в ИЛ по ННП "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина


В рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ и на планираната по Програмата дейност „Финансиране на конкурсен принцип на краткосрочни пребивавания в България на водещи и утвърдени чуждестранни българисти, които да провеждат научни изследвания и да участват в академичната работа на Института за литература“, Институтът за литература към БАН зачисли д-р Якуб Микулецки, научен сътрудник в Славянския институт при Чешката академия на науките, на двумесечно академично пребиваване в ИЛ за работа по проект „Българската емигрантска литература (1944 – 1989)“.

В рамките на специализацията си д-р Микулецки ще събира материали по темата за българската емигрантска литература, ще работи върху ръкописа на подготвяната от него монография, в която разглежда специфичната поетика на емигрантската литература (проза, поезия, мемоаристика), публикувана в западния свят, и ще изнесе публична лекция по темата на изследването си. Извън тази академична програма той ще представи работата си на семинари, организирани от ИЛ – БАН. 

  • Период на пребиваването: 1 юни – 31 юли 2023 г. 
  • Заповед за зачисляване № 209/26.05.2023
  • Договор № 210/26.05.2023