Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища


1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша; 
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция; 
3. Люблянски университет, Любляна, Словения; 
4. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай; 
5. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

Документите се подават в срок до 30 ноември 2022 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 15.11.2022 г.)