Има ли бъдеще науката в България?


Гост: Д-р Андриана Спасова, Институт за литература – БАН.

Гост: Д-р Андриана Спасова, Институт за литература – БАН.

Това, което ме привлече и задържа все още в БАН е желанието да се занимавам с наука. Институтът за литература към БАН е мястото, където има идеални възможности за един филолог поетапно да задълбочава и разгръща своите научни интереси. Но не смятам, че Академията следва да се превръща в убежище на идеалисти, обречени на материална нищета. Общоизвество е, че 48% от научната продукция на България идва от Академията. Важно е да се подчертае също какво е мястото на приетите докторанти и колко от тях успешно защитават своите дисертации – това са 80% за 2021 г., едни внушителни данни.