Обява за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища:


Документите се подават в срок до 11 септември 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

1. Ереванския държавен университет  по лингвистика и социални науки  „В. Брюсов“, Армения

2. Университет за чужди езици, Пекин, Китайска народна република

3. Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша

4. Западен университет, Тимишоара, Румъния

5. Люблянски университет, Словения

6. Университет „Екс-Марсилия“, Франция

7. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща, Унгария