Обява за процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Прешовския университет за 2023/2024 г.