Мисия

Институтът за литература изследва, развива и разпространява литературата като универсален преносител на ценности. Хуманитаристиката се опира на литературата с всички свои разновидности: литературна история, теория, културология, антропология, семиотика, старобългарска и възрожденска литература, съвременни литератури, сравнителни подходи, дискурсивни форми на българската идентичност. Литературата е комуникативната среда на тези изследователски области. Тя е най-важният посредник между човека и изкуствата. Литературата осигурява баланса между световните ценности и националната идентичност, глобалната памет и родовата същност, разпознава познатото в различното. Литературните изследвания усилват посланията на художественото слово до всеобща значимост.