Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    1997г. — 2021г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Бюджетно

Научен колектив: доц. д-р Елена Томова, проф. дфн Ана Стойкова, проф. д-р Доротей Гетов, доц. д-р Нина Георгиева-Гагова, проф. д-р Мария Йовчева, доц. д-р Радослава Станкова, доц. д-р Мая Петрова-Танева, гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова, гл. ас. д-р Диляна Радославова, гл. ас. д-р Станка Петрова-Христова; Ив. Илиев, Д. Димитрова

 

Универсален информационен масив в XML формат с археографски, кодикологически, текстологически и значими литературно-исторически данни за оригиналните и преводните средновековни текстове в балканските кирилски ръкописи; съдържа образци от оригинални старобългарски текстове