Епизод от История.БГ с участието на проф. Ана Стойкова

"... Радвай се ти, богогласен език! Радвай се ти, мощен орел, който прелетя над цялата Вселена!..."

Славянската културна мисия на Кирил и Методий е най-забележителното събитие на ранносредновековния свят - истинска революция на свободния дух срещу разделението, асимилацията и колонизацията на народите.

В дискусията участват проф. д-р Ана Стойкова, Институт за литература - БАН, проф. д-р Казимир Попконстантинов, проф. д-р Христо Матанов.

Учителите на свещеното слово
"ИСТОРИЯ.BG" - 25.05.2020