Излязоха от печат сборниците по проект „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век“


Излязоха от печат сборниците по проект „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век“ бяха реализирани сборниците „Познание и трансхуманитарна р/еволюция“ (с доклади от проведена през 2020 г. национална научна конференция с международно участие) и „Фантастика и бъдеще“ (със статии на екипа на проекта). Проектът е финансиран от ФНИ по договор с ФНИ: КП-06-М30/2 от 13 декември 2018

Повече информация на сайта на проекта https://fantastika-bg.eu