Конкурс за професор по специалността “Теория и история на литературата”

Конкурс за професор по специалността “Теория и история на литературата” – 05.04.01. –обнародван в “Държавен вестник” (ДВ бр. 47/22 юни 2012 г.).

 

Единствен кандидат: доц. д.н. Александър Панов

Научното жури за конкурса се състои от:

  • Председател:
    Доц. д-р Миряна Янакиева

Рецензии:

Становища:

Дата за второто заседание на НЖ: 6 ноември 2012