Конкурс за доцент по специалността „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“