„Дивото зове“. Изкуството и дивата природа

„Дивото зове“. Изкуството и дивата природа

Покана за конференция

Организатор: екипът на научен проект 

Литература и природа. Български литературни и литературоведски интерпретации

https://litteraturaetnatura.eu/ 

Институт за литература – БАН

17–18 октомври 2024 г.

ПРОДЪЛЖАВА

Семинар на секция „Сравнително литературознание“

Семинарът към секция „Сравнително литературознание“ на ИЛ към БАН ви кани на обсъждане на монографията на Боян Ничев „Основи на сравнителното литературознание“ на 11 март 2024 г. (понеделник), 14:30 ч., IX ет. на Института за литература. Заповядайте!

ПРОДЪЛЖАВА

Публичната лекция на гл. ас. д-р Александър Попов на тема „Теория на зоните: карта на утопичните жанрове”.

Секцията по теория на литературата на ИЛ – БАН ви кани на публичната лекция на гл. ас. д-р Александър Попов, която ще се проведе в рамките на ежеседмичния семинар „Методологически проблеми на литературознанието”. Темата е „Теория на зоните: карта на утопичните жанрове”.

ПРОДЪЛЖАВА

Концептуализиране на символите и метафорите от всекидневния живот. Върху философията на Чарлс Сандърс Пърс (1839 - 1914)

ПРОДЪЛЖАВА

Editions

Literaturna Misal [Literary Thought] has been published by the Institute of Literature at Bulgarian Academy of Sciences since 1957.

The peer reviewed Scripta & e-Scripta: the International Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies is published by the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences as of 2003.

Starobulgarska Literatura ("Medieval Bulgarian Literature") is a specialized peer-reviewed journal dedicated to medieval Bulgarian literature and culture and their Byzantine and European contexts.

The Boyan Penev Publishing Center was established by a decision of the Scientific Council of the Institute of Literature in 2000. It is the first and only publishing center in the system of institutes at the Bulgarian Academy of Sciences.