Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища


(публ. 10.11.2021 г.):

  • Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
  • Университет „Екс-Марсилия“, Франция;
  • Запорожки национален университет, Украйна.

.PDF Обява

.DOC Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

.DOCX Приложение 2 Формуляр

Документите се подават в срок до 30 ноември 2021 г. (вторник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.