гл. ас. д-р Николай Генов

NGenov-snimka_za_sayta_na_IL.jpg
 • Секретар на секция "Теория на литературата"
 • Имейл

Николай Генчев Генов е доктор по теория на литературата и главен асистент в Института за литература при БАН. През 2017 г. завършва специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2018 г. – магистърска програма „Литературознание“ в същия университет. Защитава дисертационния си труд през 2022 г. във Факултета по славянски филологии. Изследователските му интереси са в областта на научната фантастика, дигиталните медии и видео игри. Автор е на книгата „Виртуалният човек: Опит върху фантоматиката“ (2022). Негови текстове са публикувани в различни списания, сборници и електронни платформи.

Избрани публикации

Книги

 • Виртуалният човек: Опит върху фантоматиката. София: Версус, 2022.

В списание:

 • Да изхвърлим лигата от „Лигата“: за един случай на сюжетно пренаписване и въпросите, които той поставя. – Медиалог, 2020, № 7, с. 37 – 50. ISSN (online) 2535-0846. (https://www.medialog-bg.com/?p=3562)
 • Между дигитално и виртуално: случаят на периферното тяло. – Литературата, 2020, № 23, 2020, с. 208 – 219. ISSN (print) 1313-1451, ISSN (online) 2603-5304.
 • Виртуалната утопия. – Пирон: Академично електронно списание за изкуства и култура, бр. 18, 2019. ISSN (online): 2367-7031. (https://piron.culturecenter-su.org/nikolay-genov-the-virtual-utopia)
 • Фантомологията: един маргинализиран проект и неговата полза за литературознанието. – Verba Iuvenium, бр. 3. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2021, с. 249 – 261. ISSN (print): 2682-9460, ISSN (online): 2682-9460. (https://lib.uni-plovdiv.net/bitstream/handle/123456789/996/N.%20Genov_Verba%20iuvenium_br._3_2021-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
 • Виртуалното пренаправяне: за оптимизма и песимизма на Уилям Гибсън в контекста на съвременната фантоматика. – Studia Litteraria Serdicensia, бр. 1, София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021, с. 170 – 181. ISSN (print): 2738-7631. (https://studialiteraria.eu/bg/archive/year-2021/issue-1/virtualnoto-prenapravyane-za-optimizma-i-pesimizma-na-uilyam-gibsn-v)
 • Темпорални реализации на виртуалната реалност в научната фантастика: Сергей Лукяненко и Виктор Пелевин. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, брой XXX A. 2019, с. 209 – 216. ISSN (print): 1311-7300, ISSN (online): 2603-512Х
 • Как да мислим киберточката: „Лабиринтът на отраженията“ и „Шлемът на ужаса“. – Verba Iuvenium, бр. 2. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, с. 307 – 318. ISSN (print): 2682-9460, ISSN (online): 2682-9460. (https://lib.uni-plovdiv.net/bitstream/handle/123456789/800/N.%20Genov_307%20%25U2013%20318.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
 • Виртуалното тяло и властта при Ърнест Клайн и Сергей Лукяненко. – Verba Iuvenium, бр. 1. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2019, с. 324 – 336. ISSN (print): 2682-9460, ISSN (online): 2682-9460. (https://lib.uni-plovdiv.net/bitstream/handle/123456789/757/N.%20Genov.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
 • „Лолита“ и „Ние“ – компаративен анализ. – Библиотека „Филологически форум“, бр. 6, 2019. ISSN (online): 2535-1354, ISBN: 978-619-7433-39-5 (HTML). (https://philol-forum.uni-sofia.bg/lolita-nie-komparativen-analiz/)

В сборник:

 • Кратка история на схватката с дявола – от фолклорната традиция към компютърните игри. – В: Семинарът за чудовището. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, с. 66 – 75. ISBN 978-954-07-5240-2.
 • Трохи от пиксели: опит върху празните данни на виртуалното. – Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021, с. 200 – 206. ISBN 978-619-7372-35-9.
 • Фантоматиката: сън в съня или сън наяве? – Познание и трансхуманитарна (р)еволюция. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021. ISBN 978-619-7372-34-2.
 • Удвояване на удвоеното: препрочитане на Диодато и Леви. – XIV Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий, 2020, с. 184 – 190. ISSN (print): 2535-0625.
 • Компютърът като прозрачна медия: виртуалното тяло в романите на Сергей Лукяненко. – Литература и техника. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 293 – 299. ISBN 978-954-07-4486-5.
 • Птицата доносник и (не)наказаната измама – ориенталски приказни версии.– Елена и Димитър Мутеви: Ранните пътища на българската модерност. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 203-207. ISBN 978-954-07-4292-2.

Изследователски проекти:

 • Методологически проблеми на литературознанието (бюджетно финансиран проект)
 • Звукът и текстът в междукултурен контекст (съвместен проект на Института за литература (БАН) и Института за словенска литература и литературни изследвания (Изследователски център на Словенската академия на науките и изкуствата). Ръководители на проекта: Андрейка Жейн и Калина Захова.)
 • Проект на Националната научна програма „Развитие на българистиката в чужбина“ (ДСД-10/28.10.2022)
 • Неродствени подходи в познанието (бюджетно финансиран проект)
 • Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Библиотека „Международен филологически форум“, „Творческа библиотека“, Член, Номер на договора: № 80-10-56/22.03.2021
 • Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Библиотека „Международен филологически форум“, „Творческа библиотека“, Член, Номер на договора: 80-10-131/23.04.2020
 • Словото и неговите образи: дебюти на млади изследователи. Списание „Филологически форум“, Член, Номер на договора: 80-10-122/15.04.2019
 • Innovation in Education: Intersecting Sciences and Humanities, Член, Номер на договора: 2018-1-MK01-КA203-047117
 • Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“ и Библиотека „Международен филологически форум“, Член, Номер на договора: 80-10-127/25.04.2018
 • Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX–XXI век, Член, Номер на договора: КП-06-М30/2 от 13 декември 2018
 • Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полета на сътрудничество“, Член, Номер на договора: 80-10-126/ 35.04.2018
 • Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Член, Номер на договора: 80-10-76 от 20.04.2017

Съставителска дейност:

Превод на научни статии:

 • Николчина, Миглена. Епос и художествена игра. – В: Литературен вестник, бр. 11 (2020), год. 29, с. 1, 9.
 • Шрайбман, Сюзън. Дигиталната хуманитаристика: центрове и периферии. – В: Литературата, кн. 23, год. XIII (2019), с. 22 – 40.
 • Канг, Минсу. Първият автомат: древният свят. – В: Литературен вестник, бр. 39, год. 25 (2016), с. 13 – 14.

Други публикации (научнопопулярни, рецензии, отзиви, интервюта и под.)

 • Николай Генов, Разговор за изкуствения интелект („Дребният шрифт“ – радио „Дарик“, 03.03.2023)
 • Николай Генов, Предели на възможното: Теоретични бележки по практиката на фантоматизирането. – Вестник на ПУ „Паисий Хилендарски“, 1 – 2 (524-525, XLI), 2023, с. 8 – 9.
 • Николай Генов, Виртуалната реалност променя света, казва Николай Генов (БТА, 14.01.2023)
 • Николай Генов, Николай Генов разказва за виртуалното от древността до днешната метавселена (БНР София, „Ритъмът на столицата“, 13.01.2023)
 • Николай Генов, В „Срещите“ ­– за бъдещето, технологиите и литературата. Срещи ­– БНР Пловдив (30.12.2022)
 • Николай Генов, Къде са границите между човешкото и дигиталното? Малки истории (23.12.2022)
 • Николай Генов, „Виртуалният човек – книга за усилването или изчезването на човека“ Библиотеката (13.11.2022)
 • Николай Генов, „Литературата все още може да ни спаси от бъдещето“, Дигитални истории, 08.11.2022 г.
 • Николай Генов, Отзив за XXIV национална научна конференция за студенти и докторанти с международно участие „Знай своя род и език“ – Пловдив. – Филологически форум, бр. 2 (16), год. 8, с. 236 – 239.
 • Николай Генов, Изходната точка във фантоматиката е човешкото тяло, което се опитва да бъде все по-виртуално. Артефир (БНР, „Христо Ботев“), 30.10.2022.
 • Николай Генов, Станислав Лем е бил възмутен от злото, което се излива от интернет, БТА, 28.10.2022.
 • Николай Генов, Четейки „Звездни дневници“, можем да си обясним ситуацията сега. Ритъмът на столицата (БНР „София“), 27.10.2022
 • Николай Генов, Камелия Спасова, Алек Попов, Георги Михалков, Фантастичният човек. Гласът на времето (БНР „Христо Ботев“, 02.10.2022)
 • Николай Генов, „Звездни дневници“ и новото издание на български. Хоризонт до обед, БНР „Хоризонт” (23.09.2022)
 • Николай Генов, Разговор за „Виртуалният човек” и Станислав Лем. Литературата. Начин на употреба, БНР „Христо Ботев“, 10.09.2022
 • Николай Генов, Георги Герджиков, Разговор върху „Въведение в постмодернизма“. – Литературен вестник, брой 29, год. 31 (2022), с. 6.
 • Николай Генов, Забравеният гигант на американската научна фантастика. – Във: Фантастика и бъдеще (23/05/2022)
 • Вкусът на плъховете: „Корона и меч“ и разказът за една чешка хроника. – Литературен вестник, бр. 17, год. 31 (2022), с. 13.
 • Николай Генов, Последният ден на ХХ век (обзор на една алтернативна литературнокритическа история). – Литературен вестник, брой 10, год. 31 (2022), с. 12.
 • Николай Генов, Александър Попов, „Киберпънк” – половин година по-късно в половин интервю с Александър Попов. – Във: Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев“, с. 237 – 240.
 • Николай Генов, Ива Стефанова, Жоро Пенчев, 60 години от излизането на романа „Соларис“. Библиотеката (28.11.2021, БНТ 1)
 • Николай Генов, Миглена Николчина, Критически поглед: Игри по време на пандемия (част I). – Въпреки [oнлайн].
 • Николай Генов, Миглена Николчина, Критически поглед: Игри по време на пандемия (част II). – Въпреки [онлайн].
 • Николай Генчев Генов, Кръгът на Данте (По какъв начин Ви е бил / е важен Данте?). – Литературен вестник, бр. 36, год. 30 (2021), с. 11.
 • Николай Генов, Миглена Николчина, Между научната фантастика и видеоигрите: разговор с проф. Миглена Николчина. – Във: Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев“, с. 241 – 244.
 • Николай Генов, Няколко думи за (само)деструктивността на фантастичното. – Във: Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев“, с. 128 – 130.
 • Николай Генов, По периферията на нещо важно. – Във: Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев“, с. 122 – 124.
 • Николай Генов, Елена Борисова, Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век. Литературата. Начин на употреба (БНР „Христо Ботев“).
 • Николай Генов, Рийдър и жанровите граници на научната фантастика. – Във: Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев“, с. 125 – 127.
 • Николай Генов, Списание „Филологически форум“ – онлайн издание за текстове на млади изследователи. БНР „Хоризонт” , (28.09.2021).
 • Николай Генов, Старата песен на нов глас: Altered Carbon 2. – Във: Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев“, с. 135 – 137.
 • Николай Генов, Сянката на зрението, или няколко думи за болезненото колебание на сетивата. – Библиотека „Филологически форум“, том 9.
 • Николай Генов, Тяло като кожа на змия: Altered Carbon (2018). – Във: Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев” , с. 131 – 134.
 • Николай Генов, Цинизъм и антигероизъм: The Boys и сивите пъпки на отвращението. – Във: Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев“, с. 138 – 139.
 • Николай Генчев Генов, Ако твърде дълго се взираш в канона... – Литературен вестник, брой 25, год. 29 (2020), с. 13.
 • Николай Генов, Еньо Стоянов, Алгоритъм и критическа рефлексия. – Литературен вестник, брой 11, год. 29 (2020), с. 13.
 • Николай Генов, Взаимното проникване на сферите: сериалът „Вещерът“ между книгите и игрите, Литературен вестник, брой 21, год. 29 (2020), с. 7.
 • Николай Генов, За приликата между книгата и джойстика. – Литеартурен вестник, брой 11, год. 29 (2020), с. 14.
 • Николай Генов, За разликата между книгата и джойстика. – Литературен вестник, брой 11, год. 29 (2020), с. 1 – 2.
 • Николай Генов, Противоречивостта на навика (рецензия). – Кадър 25 (електронно списание за литература и изкуства).
 • Николай Генов, Елена Борисова, Рени Янкова, Фантастика и бъдеще: от прогностични отгатвания да трансхуманитарна р/еволюция. – Тера фантастика, бр. 20, с. 91 – 93.
 • Николай Генов, Дифузия на умората. – Литературен вестник, брой 18, год. 28 (2019), с. 4.
 • Николай Генов, Обратно на студентската скамейка. – Литературен вестник, брой 6, год. 28 (2019), с. 4.
 • Николай Генов, Правила на броя (или изследователски перспективи пред книгите-игри). – Литературен вестник, брой 24, год. 28 (2019), с. 9.
 • Николай Генов, Смъртта на критика? Post mortem? – К: Вестник за критика, дебати и културни удоволствия, 28.06.2019.
 • Николай Генов, Стара вълна (или за първите автори на книги-игри у нас). – Литературен вестник, брой 24, год. 28 (2019), с. 12.
 • Николай Генов, Фигуратив на душата. – К: Вестник за критика, дебати и културни удоволствия, 12.07.2019.
 • Николай Генов, Духът на времето: Игри и политика (отзив). – Медиалог, бр. 4, 2018, с. 301 – 303.
 • Николай Генов, Втори международен филологически форум (отзив). – Литературен вестник, брой 42, год. 25 (2016), с. 2.
 • Николай Генов, Най-бързият мъж на света? The Flash (2014). – Литературен вестник, брой 31, год. 25 (2016), с. 16.

Научно ръководство

 • „Иновативността на Анджей Сапковски в поредицата „Вещерът“ – човеци и чудовища“, НГДЕК „Свети Константин Кирил Философ“, дипломна работа: Неда Яворова Лилова, защитена в СУ „Св. Климент Охридски” (05.2019)

Редакторска дейност (научни и научнопопулярни издания)

 • Николай Генов, Срещучовешкото. Антиутопичният жанр в литературата през ХХ век, Редактор и коректор на изданието
 • Николай Генов, Камелия Спасова, Литературен вестник, брой 11, год. 29 (2020)
 • Николай Генов, Камелия Спасова, Литературен вестник, брой 24, год. 28 (2019)

Участие в международни научни форуми

 • 2022 – International Literary Symposium in Sofia, Bulgaria, „Literature, Language and Civilization“. Секционен доклад: Choose Your Own Adventure: An Overview of the Gamebook Genre in Bulgarian Literature
 • 2022 – The Issues of Literature in the Age of Trans- and Posthumanism. Секционен доклад: Reimagining the Past in an Exhausted Future: The Virtual Alternative
 • 2019 – Международна научна конференция „От слово към действие: разкази и репрезентации“, Секционен доклад, Николай Генов, Трохи от пиксели: опит върху празните данни на виртуалното
 • 2018 – Трети международен филологически форум за млади изследователи, Секционен доклад, Николай Генов, Играта в „Дийптаун” : Сергей Лукяненко и геймингът
 • 2017 – Втори международен филологически форум за студенти и докторанти, Секционен доклад, Николай Генов, „Лолита” и „Ние” – паралелен прочит

Участие в национални научни форуми

 • 2023 – Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата. Секционен доклад: Травмата Витоша: „Вирт“ и урбанизмът в контекста на екологичната фантастика
 • 2022 – Хибридът: Форми в криза/Криза на формите. Секционен доклад: Между Доб и Коркоран: Персонетиката като предизвикателство към фантоматичния проект
 • 2022 – Литература на кръстопът? Между „високото“ и „ниското“, елитарното и масовото. Секционен доклад: Между алтернативна история и темпорализирана утопия: потенциалът на ухронията
 • 2021 – Двадесет и трета национална научна конференция за студенти и докторанти (с международно участие) „Слово и идеологии“. Секционен доклад: Нива на конфликта във фантоматичната фантастика
 • 2021 – Кино, канон, готика: двудневен форум в чест на доц. Огнян Ковачев. Секционен доклад:, „Играч първи, приготви се“ за екрана: случаят на една носталгия
 • 2020 – Двадесет и втора национална научна конференция за студенти и докторанти с международно участие „Музиката на словото“, Секционен доклад: Фантомологията: един маргинализиран проект и неговата полза за литературознанието
 • 2020 – Повторение, обновление – практики на римейка. Секционен доклад: Виртуалното пренаправяне: за оптимизма и песимизма на Уилям Гибсън
 • 2020 – Национална научна конференция с международно участие „Познание и трансхуманитарна революция“ Секционен доклад: Фантоматиката: сън в съня или сън наяве?
 • 2020 ­– Четиринадесети национални филологически четения за студенти и докторанти в Благоевград. Секционен доклад: Удвояване на удвоеното: препрочитане на Диодато и Леви
 • 2019 – XXV Епископ-Константинови четения, Секционен доклад: Как да мислим киберточката: „Шлемът на ужаса“ и „Лабиринтът на отраженията“
 • 2019 – Двадесет и първа национална научна конференция за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга“. Секционен доклад: Темпорални реализации на виртуалната реалност в научната фантастика: Сергей Лукяненко и Виктор Пелевин
 • 2018 – Национална конференция с международно участие „Литература и техника“. Секционен доклад: Компютърът като трансперантна медия – виртуалната реалност в романите на Сергей Лукяненко
 • 2018 – Двадесета национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“. Секционен доклад: Виртуалното тяло и властта при Ърнест Клайн и Сергей Лукяненко
 • 2016 – Видеоигрите и университетът. Секционен доклад: Текст и (не)случване: ролеви граници на MUD-а
 • 2015 – Седемнадесета национална научна конференция за студенти и докторанти. Секционен доклад: Реализации на множественото число на абстрактни съществителни имена в българския език.