ОБЯВЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища: