Научният съвет на Института за литература е избран съгласно Чл. 38 (2), (3), (5) и Чл. 39 (1) от Устава на БАН. Настоящият състав на НС е избран на 29 ноември 2021

НАУЧЕН СЪВЕТ


 

РЕШЕНИЯ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ